Hyppää sisältöön

Luvat ja valvonta -palvelu


Luvat ja valvonta -palvelu on asiakkaan ja viranomaisasiointien välissä toimiva sähköinen palvelukerros, jota kehitetään ja ylläpidetään työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa Luvat ja valvonta -hankkeessa (2016–2023). Palvelun keskeisinä tavoitteina on sujuvoittaa asiakkaiden lupiin ja valvontaan liittyvää asiointia kuin myös eri viranomaisten keskinäistä yhteistoimintaa lupa- ja valvonta-asioissa.

Kuva: tavoitteena siirtyminen virastokohtaisista asiakaslähtöiseen palveluun
Kuva: tavoitteena siirtyminen virastokohtaisista asiakaslähtöiseen palveluun

Palvelu tarjoaa:

  • asiakkaille yhden luukun periaatteella toimivan asiointikanavan lupatarpeen selvittämiseen ja eri viranomaisten lupa- ja valvonta-asiointeihin
  • viranomaisille yhteiskäyttöisen ja kustannustehokkaan lupa- ja valvonta-asiointeja yhteen kokoavan sähköisen palvelukanavan, joka tukee viranomaisten keskinäisen toiminnan yhteensovittamista ja samalla viranomaisprosessien tehostamista

Viranomainen voi hyödyntää Luvat ja valvonta -palvelua riippumatta omien asiointipalvelujen toteutuksesta. Palveluun voi liittää sähköisten palvelujen lisäksi viranomaisen perinteiset asiointikanavat, kuten paperi- ja PDF-lomakkeet tai sähköpostin. Samalla mahdollistetaan perinteisten kanavien sähköistäminen valvottavaksi määrämuotoiseksi prosessiksi. Lue lisää palvelun tarjonnasta viranomaiselle ja tule mukaan osaksi palvelua!

Huom!

Palvelu ei automaattisesti ole viranomaisen käytössä. Palvelua voivat hyödyntää ainoastaan viranomaiset, jotka ovat liittyneet palveluun. Katso lisätietoja viranomaisen liittymisestä ja palvelun käyttöönottamisesta kohdasta ”Liittyminen ja käyttöönotto”.