Hyppää sisältöön

Uusiutuvan energian hankkeet (RED II)

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä uusiutuvan energian (RED II) hankkeista

Palaa Usein kysyttyä -pääsivulle

Osion työstäminen on kesken ja alla esitetyt kysymykset eivät ole vielä osioon kuuluvia!

Kun kunnassa on omat sähköiset asiointijärjestelmät uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyjen osalta, ne liitetään Luvat ja valvonta -palveluun ”ehdollisena asiointina”, jolloin luvanhakija hakiessaan lupaa Luvat ja valvonta -palvelun kautta ohjataan palvelusta suoraan kunnan asiointijärjestelmään kyseisen lupa-asioinnin palvelun aloitukseen. Tämä edellyttää kunnalta toimenpiteitä, jotka ovat kuvattuna tarkemmin RED II liittymisohje kunnille:

 • hae edustajan valtuutusoikeutta asiointiin ”Lupa ja valvonta-kokonaisuuksien viranomaiskäsittely” -> mahdollistaa valtuuksien jakamisen organisaatiossa Luvat ja valvonta -palvelun osalta (kun käytetään Suomi.fi-palveluiden kautta)
 • varmista, että kuntasi lupakäsittelijät voivat käyttää Suomi.fi-tunnistusta
 • pyydä KEHA-valtuuden  (pyydetään kerran)
 • jaa valtuudet lupakäsittelijöille
 • täytä liittymislomake lupa-asiointiesi osalta ja lähetä se osoitteeseen Luvat ja valvonta -palveluun osoitteeseen ”[email protected]
 • saatuasi vahvistuksen asiointien lisäämisestä palveluun, tarkista palvelusi kuvaukset ja tee tarvittavat liitokset Suomi.fi-palvelutietovarannossa (PTV)

Tällöin luvan hakija ohjataan suoraan kunnan asiointijärjestelmään, johon hän syöttää lupahakemuksen tiedot. Käsittelijä luvan käsittelyn lisäksi käy päivittämässä käsittelyn tilatiedot Luvat ja valvonta -palveluun. Tällöin luvan hakija ja muut toimivaltaiset viranomaiset näkevät käsittelyn tilanteen (myös määräajan laskennan) Luvat ja valvonta -palvelusta.

Kun kunnassa ei ole omaa sähköistä asiointijärjestelmää tai -palvelua uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyjen osalta, liitetään kunta Luvat ja valvonta -palveluun ”Kevyt asiointina”, jolloin luvanhakija hakiessaan lupaa Luvat ja valvonta -palvelun kautta syöttää lupatiedot Luvat ja valvonta -palveluun, josta tiedot välitetään kunnalle sähköpostilla. Tämä edellyttää kunnalta seuraavia toimenpiteitä, jotka ovat kuvattuna tarkemmin RED II liittymisohje kunnille

 • hae edustajan valtuutusoikeutta asiointiin ”Lupa ja valvonta-kokonaisuuksien viranomaiskäsittely” -> mahdollistaa valtuuksien jakamisen organisaatiossa Luvat ja valvonta -palvelun osalta (kun käytetään Suomi.fi-palveluiden kautta)
 • varmista, että kuntasi lupakäsittelijät voivat käyttää Suomi.fi-tunnistusta
 • pyydä KEHA-valtuuden  (pyydetään kerran)
 • jaa valtuudet lupakäsittelijöille
 • täytä liittymislomake lupa-asiointiesi osalta ja lähetä se osoitteeseen Luvat ja valvonta -palveluun osoitteeseen ”[email protected]
 • saatuasi vahvistuksen asiointien lisäämisestä palveluun, tarkista palvelusi kuvaukset ja tee tarvittavat liitokset Suomi.fi-palvelutietovarannossa (PTV)

Tällöin luvan hakija syöttää tiedot Luvat ja valvonta -palveluun ja kunta saa tiedot sähköpostilla määrittämäänsä sähköpostiosoitteeseen, jonka jälkeen käsittelijä päivittää käsittelyn tilatiedot Luvat ja valvonta -palveluun. Tällöin luvan hakija ja muut toimivaltaiset viranomaiset näkevät käsittelyn tilanteen (myös määräajan laskennan) Luvat ja valvonta -palvelusta.

Lain voimaan tulon yhteydessä (30.6.2021) käyttöön otetaan kahden olemassa olevan menettelyn lisäksi 27 uutta menettelyä, joista kunnilla toimivaltaisena viranomaisena on 10 menettelyä ja muilla toimivaltaisilla viranomaisilla 17 menettelyä. Varsinainen käsittely tapahtuu viranomaisen omassa järjestelmässä tai palvelussa, ja Luvat ja valvonta -palvelu tarjoaa kokonaiskuvan käsittelyn etenemisestä.

 

Luvat ja valvonta -hankkeella ei ole eri viranomaisten asiointipalvelujen ja -järjestelmien ja Luvat ja valvonta -palvelun välisiin integraatioihin liittyvää rahoitusta. Hankkeen ohjauksessa on linjattu, että Luvat ja valvonta -palvelu tarjoaa rajapinnan ja liittymistuen järjestelmäintegraatiototeutuksiin, mutta liittyvä viranomaisorganisaatio vastaa integraation toteutuksesta myös kustannusten osalta. Osaltaan tämä johtuu siitä, että liittyviä järjestelmiä voi olla lukemattomia ja toisaalta integraation toteuttaminen vaatii merkittäviä taloudellisia panostuksia. Tällöin on hyvä, että jokaisen integraation kohdalla tehdään arvio sen hyötyjen ja kustannuksien näkökulmasta. Tämän avulla voidaan nähdä, kannattaako järjestelmäintegraatiota rakentaa.