Hyppää sisältöön

Selvitys


Tässä käyttöönoton vaiheessa viranomainen

  • selvittää ja määrittää Luvat ja valvonta -palveluun liittyvät tarpeensa: liitettävät asioinnit, liitostavat, muut käyttöönotettavat palvelun ominaisuudet
  • kartoittaa käyttöönoton vaatimukset: mitä asioita käyttöönottoa varten pitää tehdä, resursointi ja kustannukset
  • analysoi liittymisen hyötyjä ja kustannuksia päätöksenteon tueksi  

Selvityksessä viranomainen arvioi palvelun soveltuvuutta ja vaikutuksia omiin prosesseihinsa ja omaan organisaatioonsa strategisella, toiminnallisella ja teknisellä tasolla.

On tärkeää, että liittymispäätöksen tekevä viranomainen sitoutuu teknisen liittymisen lisäksi asiakaslähtöiseen ajattelutapaan ja tarkastelee avoimesti toimintatapojensa muutostarpeita. Viranomaisen tulee olla valmis tekemään yhteistyötä muiden viranomaisten ja Luvat ja valvonta -palvelun kanssa.

Vaiheen tuotokset

  • lista tarvittavista toimenpiteistä alustavaksi suunnittelmaksi
  • kustannushyötyanalyysi: tietoa tarvittavista investoinneista ja kuluista, sekä saavutettavista hyödyistä
  • ehdotus liitettävistä asioinneista ja näiden alustavat liitostavat
  • alustavat tavoitteet
  • päätösesitys

Viranomaisen harkintaa ja päätöksen tekoa tukemaan löytyvät parhaat käytännöt ja ohjeet alla olevista linkeistä.