Hyppää sisältöön

Kokonaisarkkitehtuuri ja yhteentoimivuus


Luvat ja valvonta -hankkeessa tehdään kokonaisarkkitehtuurityötä, jonka tarkoituksena on varmistaa palvelukerroksen ja viranomaisten omien tietojärjestelmien toiminnallinen, tekninen ja tietosisällöllinen yhteentoimivuus. Viranomainen hyödyntää arkkitehtuuriaineistoa arvioidakseen, edellyttääkö liittyminen palvelukerrokseen muutoksia viranomaisen omiin tietojärjestelmiin. Viranomainen voi hyödyntää kokonaisarkkitehtuuria myös prosessimuutosten suunnittelussa

Palvelukerroksen kokonaisarkkitehtuurityön aineistoissa kuvataan palvelukerroksen toiminnallista ja teknistä arkkitehtuuria sekä tietoarkkitehtuuria. Julkaisemme palvelun arkkitehtuuriaineistot  arkkitehtuuripankkiin syksyn 2022 aikana. Arkkitehtuuripankin osoite on https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com. 

Milloin kokonaisarkkitehtuurin aineistoihin tulee tutustua?

Viranomaisen tulee perehtyä arkkitehtuurityössä tuotettuihin aineistoihin suunnitteluvaiheessa ennen tietojärjestelmien liittämistä palveluun sähköistä tiedonvälitystä hyödyntäen.

Kuka yhteentoimivuudesta ja kokonaisarkkitehtuurista vastaa?

Arkkitehtuuriaineistoja hyödyntää ja katselmoi tyypillisesti viranomaisen tietohallinto, joka pystyy myös arvioimaan palvelun teknisen yhteensopivuuden viranomaisen omiin tietojärjestelmiin ja niihin mahdollisesti tarvittavat muutokset.

Palvelukerroksen kokonaisarkkitehtuurityön toteutuksesta ja päivittämisestä vastaa Luvat ja valvonta -hankkeen kumppani yhteistyössä hankkeen kanssa. Kokonaan uusia palvelukokonaisuuksia luotaessa kokonaisarkkitehtuurityöhön voidaan pyytää asiantuntijoita palvelukokonaisuudessa mukana olevilta viranomaisilta.