Hyppää sisältöön

Vaiheet 1 – 3: Valtuudet isäntäkunnasta


Palvelun käytön edellytykset

Luvat ja valvonta -palvelun käyttäminen – niin viranomaiselta kuin asiakkaaltakin – edellyttää henkilön tunnistamista ja palvelun käytön oikeuttavaa valtuutta, jolla varmistetaan henkilön oikeus toimia palvelussa organisaationsa puolesta. Kuntien tavoin pelastuslaitoksien palvelua käyttävän henkilöstön tulee tunnistautua Suomi.fi-tunnistus -palvelussa ja palvelun viranomaiskäyttöä varten heille tulee olla myönnetty Suomi.fi-valtuus.

Isäntäkunnan rooli

Ensimmäisenä isäntäkunnalta tulee varmistaa, että kyseinen kunta on hakenut Luvat ja valvonta -palvelun edellyttäviä Suomi.fi-valtuuksia, joilla kunta pystyy valtuuttamaan myös pelastulaitoksen henkilökuntaa toimimaan Luvat ja valvonta -palvelussa. Edellytyksenä on, että isäntäkunta on tehnyt kunnan liittymisohjeistuksen vaiheiden 1-3 mukaiset toimet onnistuneesti, jolloin isäntäkunnan valtuushallinta pystyy valtuuttamaan myös pelastuslaitoksen henkilökuntaa.

Suomi.fi-valtuuksien hallinta

Valtuuksien hallinnasta tulee sopia isäntäkunnan kanssa. Jos yhteinen Suomi.fi-valtuuksien hallinnan malli on jo olemassa jonkin muun tai muiden palvelujen osalta, kannattaa tätä mallia hyödyntää myös Luvat ja valvonta -palvelun osalta. Tarkistaaksesi isäntäkunnan Suomi.fi-valtuudet tilanteen ja sopiaksesi työjaosta valtuuksiin liittyen, ole yhteydessä pelastuslaitoksen isäntäkunnan Suomi.fi-valtuuksien hallintaan. Jos et tunnista valtuushallintaa isäntäkunnassa, niin kunnan henkilöstöhallinnosta varmasti löytyy tieto siitä, missä valtuuksia kunnassa hallitaan.

Kun valtuuksien hallinnasta on sovittu, voidaan pelastuslaitoksen Luvat ja valvonta -palvelun käyttäjät valtuuttaa toimimaan palvelussa viranomaiskäsittelijöinä.

Siirry vaiheeseen 4: Asiointien liitokset…