Hoppa till innehåll

Serviceutbud


Tjänsten Tillstånd och tillsyn har två slags serviceutbud:

  • Utbudet för kunder, som omfattar de anslutna myndigheternas alla tillstånds- och tillsynsärenden i tjänsten
  • Utbudet för myndigheter, som omfattar alla gemensamma tillstånds- och tillsynsärenden för flera myndigheter

Utbudet för kunder

Tjänsten Tillstånd och tillsyns utbud för kunder bildas av alla tjänster som myndigheterna infört. Utbudet bildas enligt servicehelhet (t.ex. ordnande av evenemang) och område. I samma servicehelhet ingår ofta myndigheter som

  • lokalt ansvarar för det egna substansområdets tillstånds- och tillsynsverksamhet (bl.a. kommuner, räddningsverk, sjukvårdsdistrikt, polisinrättningar, välfärdsområden)
  • nationellt ansvarar för det egna substansområdets tillstånds- och tillsynsverksamhet (t.ex. RFV, NTM-central, Livsmedelsverket etc.)

Den regionala basenheten är kommunen. Statens ämbetsverk och inrättningar ansluter sina tjänster till tjänsten Tillstånd och tillsyn i hela landet, så att de automatiskt är tillgängliga för kunden i varje kommun efter anslutningen. När lokala myndigheter ansluter sina tjänster till tjänsten är de endast tillgängliga för kunder inom det område som fastställs av den myndigheten. Därför  kan utbudet av samma servicehelhet eller enskilda tjänster för kunderna variera enligt kommunområde.

Utbudet för myndigheter

Utbudet i tjänsten Tillstånd och tillsyn är myndighetsspecifikt. Utbudet av gemensamma tjänster är avsett för kommuner, räddningsverk, sjukvårdsdistrikt, polisinrättningar och välfärdsområden. Statens ämbetsverk och inrättningar kan använda tjänsten och dess funktioner, men tjänsten har inget egentligt färdigt serviceutbud för dem. Därför ska statens ämbetsverk och inrättningar planera och genomföra sina tjänster för tjänsten Tillstånd och tillsyn, varefter tjänsterna kan införas. Dessa myndighetsspecifika tillstånds- och tillsynstjänster definieras och genomförs i tjänsten tillsammans med den aktuella myndigheten.

Obs!

Asiointien liittämisen ja käyttöönottojen ohjeet löydät kohdasta “Liittyminen ja käyttöönotto

Ta del av serviceutbudet

 

Serviceutbud
enligt myndighet
(på kommande) ›