Hyppää sisältöön

Tapahtumajärjestämisen palvelukokonaisuus


Tapahtumajärjestämisen palvelukokonaisuuteen on koottu viranomaispalveluja tapahtuman järjestäjän (asiakas) tarpeisiin, jotta tapahtuma saadaan järjestettyä mahsollisimman sujuvasti ja turvallisesti. Luvat ja valvonta -palvelu auttaa järjestäjää tunnistamaan ja huomioimaan tapahtumaan liittyvät viranomaisvaatimukset samalla parantaen haettavien lupien ja muiden viranomaisvelvoitteiden seurattavuutta.

Palvelukokonaisuudessa asioinnit on jaettu seuraavasti:

 • Alueelliset viranomaiset (alueelliset lupapalvelut)
 • Valtion virastot ja laitokset (valtakunnalliset lupapalvelut)
 • Yksityiset toimijat (muistutukset)

Huom!

Luvat ja valvonta -palvelun asioinnit ovat asiakkaiden saatavilla vasta, kun alueen viranomainen on käyttöönottanut asioinnit osaksi palveluprosessiaan.

Ohjeet asiointien liitosvaihtoehdoista, palvelun hyödyntämisestä ja käyttöönoton toimista löytyvät käyttöönotto-osiosta.

Alueelliset viranomaiset

Alueellisia viranomaisia ovat:

 • Kunnat
 • Hyvinvointialueiden
  • Pelastustoimi
  • Terveydenhuolto
 • Poliisilaitokset

Tapahtumajärjestämisen palvelukokonaisuuden tarjolla olevat asioinnit alueellisille viranomaisille löytyvät alla olevasta taulukosta.

Taulukon selitteet

 • Viranomainen, jonka käyttöön asiointipalvelu on toteutettu / tarjolla
 • Asioinnin nimi, jonka viranomainen ja asiakas näkevät
 • Asioinnin tila:
  • Tarjolla, viranomaisen käyttöönotettavissa: Asiointi toteutettu valmiiksi ja on tarjolla viranomaisen käyttöönottoa varten
  • Tulossa tarjolle, ei toistaiseksi viranomaiselle käyttöönotettavissa: Palvelukokonaisuuden yhteisissä työpajoissa on tunnistettu asiointi (tarve), joka ei vielä ole valmis ja tarjolla viranomaisen käyttöönottoa varten
 • Huomiot
  • mm. miten asiointi näkyy asiakkaalle

 

 

Viranomainen Asioinnin nimi Asioinnin tila Huomiot

Kunta

 

Alueen käyttölupa Viranomaisen käyttöönotettavissa Liitosvaihtoehtoina Sähköinen tiedonvälitys ja Kevytasiointi
Jätehuoltosuunnitelma Viranomaisen käyttöönotettavissa Liitosvaihtoehtoina Sähköinen tiedonvälitys ja Kevytasiointi
Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta Viranomaisen käyttöönotettavissa Liitosvaihtoehtoina Sähköinen tiedonvälitys ja Kevytasiointi
Katutilan käyttö ja liikennejärjestelyt Viranomaisen käyttöönotettavissa Liitosvaihtoehtoina Sähköinen tiedonvälitys ja Kevytasiointi
Tiedottaminen tilapäisestä elintarvikemyynnistä Viranomaisen käyttöönotettavissa Liitosvaihtoehtoina Sähköinen tiedonvälitys ja Kevytasiointi
Mainoslupa Viranomaisen käyttöönotettavissa Liitosvaihtoehtoina Sähköinen tiedonvälitys ja Kevytasiointi
Ilmoitus väliaikaisen leirintäalueen perustamisesta Ei ole viranomaiselle käyttöönotettavissa Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina, Asioinnin sisältö määrittelyssä
Maastoliikennelupa Ei ole viranomaiselle käyttöönotettavissa Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina, Asioinnin määrittelytyötä ei ole aloitettu.
Tupakkatuotteiden vähittäismyynti Ei ole viranomaiselle käyttöönotettavissa Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina, Asioinnin määrittelytyötä ei ole aloitettu.
Rakennus-, toimenpide- ja purkamislupa/-ilmoitus Ei ole viranomaiselle käyttöönotettavissa Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina, Asioinnin määrittelytyötä ei ole aloitettu.

Hyvinvointialueet / Pelastustoimi

Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (yleisötapahtumat) Viranomaisen käyttöönotettavissa Liitosvaihtoehtoina Sähköinen tiedonvälitys ja Kevytasiointi
Pelastussuunnitelma Viranomaisen käyttöönotettavissa Liitosvaihtoehtoina Sähköinen tiedonvälitys ja Kevytasiointi
Tehosteilmoitus Ei toistaiseksi viranomaiselle käyttöönotettavissa

Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina, Odottaa Kevytasioinnin toteutusta

Tuliesitys Ei toistaiseksi viranomaiselle käyttöönotettavissa

Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina, Odottaa Kevytasioinnin toteutusta

Hyvinvointialueet / Pelastustoimi tai Terveydenhuolto Ensiapusuunnitelma Viranomaisen käyttöönotettavissa  
Poliisi Turvallisuussuunnitelma Viranomaisen käyttöönotettavissa Liitosvaihtoehtoina Sähköinen tiedonvälitys ja Kevytasiointi
Yleisötilaisuusilmoitus Viranomaisen käyttöönotettavissa Liitosvaihtoehtoina Sähköinen tiedonvälitys ja Kevytasiointi
Arpajaislupa Ei toistaiseksi viranomaiselle käyttöönotettavissa

Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina,  

Ilmoitus yleisestä kokouksesta Ei toistaiseksi viranomaiselle käyttöönotettavissa

Tulossa kevytasioinniksi

Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina

Ilotulitusnäytös Ei toistaiseksi viranomaiselle käyttöönotettavissa

Tulossa kevytasioinniksi

Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina

Liikenteenohjaajien asettaminen Ei toistaiseksi viranomaiselle käyttöönotettavissa

Onko tulossa?

Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina

Liikenteenohjaussuunnitelma Ei toistaiseksi viranomaiselle käyttöönotettavissa

Onko tulossa?

Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina

Valtion virastot ja laitokset

Valtion virastojen ja laitosten asioinnit ovat vain yhden nimenomaisen viranomaisen käytössä. Näiden viranomaisten palveluun liittymisestä ja asiointien käyttöönotosta sovitaan asiointien määrittely ja toteutusvaiheessa.

Selitteet

 • Viranomainen, jonka käyttöön asiointipalvelu on toteutettu / tarjolla
 • Asioinnin nimi, jonka viranomainen ja asiakas näkevät
 • Asioinnin tila:
  • Käyttöönottettu: Asiakkaan asiointi viranomaiselle tapahtuu jatkossa Luvat ja valvonta -palvelun kautta (valtakunnallisesti pois lukien Ahvenanmaan itsehallintoalue)
  • Tulossa käyttöön: Asiakkaan asiointitarve tunnistettu, mutta asioinnin kehittäminen tai viranomaisen käyttöönotto ei vielä ole valmis
 • Huomiot
  • Miten asiointi näkyy asiakkaalle

 

Viranomainen Asiointi Asioinnin tila Huomiot
Aluehallintovirasto (AVI) Anniskelulupa Tulossa käyttöön? Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Ilmoitus alkoholijuomien anniskelusta anniskelualueella Tulossa käyttöön? Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Ilmoitus/hakemus alkoholijuomien anniskeluajan jatkamisesta Tulossa käyttöön? Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Kiertävät eläinnäyttelyt ja sirkukset Ei ole tulossa käyttöön Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Määräaikainen anniskelulupa Tulossa käyttöön? Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
ELY-keskus Liikenteenohjaussuunnitelma Kerrattava tarve, limittäin poliisin vastuualueen kanssa, ei määrittelyssä Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Lupa kilpailuihin/harjoituksiin vesialueella Kerrattava tarve, toiminnallisuudet, vastuualueet, ei määrittelyssä Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Mainosilmoitus Tulossa käyttöön? Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta Tulossa käyttöön? Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Tien tilapäinen sulkeminen Tulossa käyttöön? Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Tilapäiset liikennemerkkijärjestelyt Tulossa käyttöön? Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Erikoiskuljetuslupa Tulossa käyttöön? Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Metsähallitus Liikennelupa Ei määritelty, vastuut kunnan ja ELY:n tarkistettava Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Maastoliikennelupa Ei määritelty, vastuut kunnan ja ELY:n tarkistettava Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina

Tapahtumailmoitus

Lupa kilpailuihin / harjoituksiin vesialueella

Ei määritelty, vastuut kunnan ja ELY:n tarkistettava Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Säteilyturvakeskus (STUK) Laserlupa Käyttöönotettu Asiointi tarjolla Luvat ja valvonta -palvelussa asiakkaalle
Ilmoitus laserin käytöstä Käyttöönotettu Asiointi tarjolla Luvat ja valvonta -palvelussa asiakkaalle
Traficom Ilmatilan varaushakemus Tempo-D Tulossa käyttöön Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Ilmatilan varaushakemus Tempo-R Tulossa käyttöön Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Lentonäytös Tulossa käyttöön Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) Turvallisuusasiakirja Tulossa käyttöön Näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina

Yksityiset toimijat

Tapahtumanjärjestämisen sujuvuuden kannalta on syytä ottaa huomioon myös yksityiset toimijat. Tapahtuma saattaa tarvita lupaa yksityiseltä toimijalta tai joidenkin yksityisten toimijoiden on hyvä tietää  tapahtumasta ja sen luonteesta, jolloin ilmoituksen antaminen mm. tapahtuman ympäristössä toimivalle joukkoliikenneoperaattorille on sujuvuuden kannalta järkevää, jossain tilanteissa jopa pakollista. Vaikka luvan hakeminen tai ilmoituksen antaminen yksityisille toimijoille ei Luvat ja valvonta -palvelun kautta ole mahdollista, muistuttaa palvelu tehtäväasioinnein tapahtumanjärjestäjää huolehtimaan edellä mainituista velvoitteista. Palvelussa tuetut yksityisen toimijan muistutukset (tehtäväasioinnit) löydät alla olevasta taulukosta.  

Yksityinen toimija Tehtäväasiointi Huomiot

Fintraffic
Lennonvarmistus Oy

Kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättäminen lähellä lentokenttää Tarjolla asiakkaalle tehtäväasiointina
Laseresitykset, vaikutus ilmailuun
Tekijänoikeuteen liittyvät toimijat (mm. Teosto) Musiikin käyttölupa
Liikenneoperaattorit (mm. VR, lähiliikenteen yhtiöt) Ilmoitus liikenneoperaattoreille
Yksityinen maanomistaja Yksityisomistuksessa olevan alueen maankäyttölupa
Yksityistien käyttölupa