Hyppää sisältöön

Palvelun rajapinnat


Luvat ja valvonta -palvelu tarjoaa viranomaiselle kaksi tapaa liittää lupa- ja valvonta-asiointinsa palveluun:

  • sähköistä tiedonvälitysrajapintaa (Suomi.fi-palveluväylä) käyttäen, jolloin asiakkaan ja asioinnin tiedot välittyvät sähköisesti määriteltyjen sääntöjen mukaan viranomaisen asiointipalveluun
  • kevytasiointi, jolla viranomainen käsittelee asiakkaan hakemuksen yksinkertaisen ja helppokäyttöisen viranomaiskäyttöliittymän kautta

Asiointien liitosvaihtoehdot kuvauksineen ja suositeltuine käyttökohteineen on kuvattuna tarkemmin tukisivuston Liitostavat-kohdassa.

Palvelun rajapinnat viranomaisen ja asiakkaan toiminnan näkökulmasta

 

Asiakkaan toiminta (1)

Asiakas asioi Luvat ja valvonta -palvelukerroksen kautta

  • Valitsee tarvitsemansa viranomaisasioinnit ja kokoaa niistä asiointikokonaisuuden palveluun. Tähän hän voi käyttää palvelun lupatarveselvitys-toiminnallisuutta, joka kartoittaa asiakkaan toiminnan tarvitsemia asiointeja
  • Täyttää tarvitsemansa asiointikokonaisuuden yhteiset ja asiointikohtaiset tiedot
  • Lähettää hakemukset viranomaisille
  • Voi myös lähettää viestejä asiointien kohdeviranomaisille
  • Asiointikokonaisuus voi sisältää lupahakemuksia, selvityksiä, ilmoituksia, rekisteröintejä, suunnitelmia, valvontaa tai muuta viranomaisten tarvitsemaa tietoa

Viranomaisien A ja B sähköinen lupa-asiointi on liitetty Luvat ja valvonta -palveluun sähköistä tiedonvälitystä hyödyntäen (2)

Asiakkaan lähettämän hakemuksen (lupa, ilmoitus, suunnitelma, rekisteröinti, valvonta pyyntö, jne…) asiointitiedot siirtyvät sähköistä tiedonvälitysrajapintaa ja Suomi.fi-palveluväylää hyödyntäen automaattisesti viranomaisen asiointipalveluun. Lisäksi Luvat ja valvonta -palvelussa tehdyistä hakemuksista syntyvät heräteviestit välitetään viranomaisen ennalta määrittelemiin sähköpostiosoitteisiin. Asioinnin käsittelyn tilanne päivittyy tilatietona sähköisen tiedonvälityksen kautta Luvat ja valvonta -palveluun, josta asiakas ja asiakashankkeeseen liittyvät viranomaiset näkevät ne.

Viranomaisella C ei ole tarjolla sähköistä asiointipalvelua (3)

Asiointien tiedot otetaan vastaan sähköpostilla, PDF-, netti- tai paperilomakkein. Tällöin viranomainen hyödyntää Luvat ja valvonta -palvelukerroksen Kevytasiointi-ominaisuutta, jolla viranomainen tarjoaa asiakkaalle sähköisen palvelun kokemuksen. Asiakkaan lähettämän hakemuksen asiointitiedot ovat viranomaisen noudettavissa Luvat ja valvonta -palvelusta: tulostettava ja / tai tallennettava PDF-tietosivu asioinnin tiedoista, sekä asiointiin liittyvät liitetiedostot. Palvelussa tehdyistä hakemuksista syntyvät heräteviestit lähtevät viranomaisen ennalta määrittelemään sähköpostiin. Asioinnin käsittelyn yhteydessä viranomainen kirjaa asioinnin vaiheen / tilan tilatiedoiksi palveluun. Tämä näkyy asiakkaalle ja muille viranomaisille yhteisessä tilannekuvassa.

Viranomainen voi osin automatisoida hakemusten käsittelyä lomakerobotiikalla: lomakerobotti siirtää tiedot palvelun aineistosta viranomaisen omiin järjestelmiin. Lomakerobotiikkaa voidaan hyödyntää myös silloin, kun varsinaista sähköistä tiedonvälitystä ei jostain syystä toteuteta tai tarvitaan väliaikainen ratkaisu ennen varsinaisen sähköisen tiedonvälityksen toteuttamista.

Viranomaisella D ei ole sähköistä asiointipalvelua eikä käsittelyjärjestelmää (4)

Viranomainen D käyttää Luvat ja valvonta -palvelukerroksen kevytasiointi -ominaisuutta. Asiakkaan lähettämän hakemuksen asiointitiedot ovat viranomaisen noudettavissa palvelukerroksesta: tulostettava ja / tai tallennettava PDF-tietosivu asioinnin tiedoista, sekä asiointiin liittyvät liitetiedostot. Asiakkaan palvelussa tehdyistä hakemuksista syntyvät heräteviestit lähtevät viranomaisen ennalta määrittelemään sähköpostiin. Asioinnin käsittelyn edistymisen myötä viranomainen päivittää asioinnin tilatietoa palveluun. Tämä näkyy asiakkaalle ja muille viranomaisille yhteisessä tilannekuvassa.