Hyppää sisältöön

Muutoksen kulmakivet

Viranomaisen liittyminen Luvat ja valvonta -palveluun ei yksinomaa tarkoita sähköisen palvelun käyttöönottoa. Se on osa merkittävää toiminta- ja ajattelutavan muutosta, jossa asiakkaan toiminnan tarpeet ja tiedon hyödyntäminen ohjaavat viranomaisten lupiin ja valvontaan liittyviä palveluita. Tämän asiakaskeskeisyyden lisäksi onnistuneen muutoksen kulmakiviä Luvat ja valvonta -palvelun käyttöönotossa ovat viranomaisten välinen yhteistyö, palvelun yhteiset toimintamallit ,viestintä ja läpinäkyvyys.

Asiakastarpeiden huomioiminen

Yhden luukun periaatteella toimiva palvelu on aidosti asiakaslähtöinen

  • asiakas voi hoitaa kaikki lupa- ja ilmoitusvelvoitteet samassa palvelussa
  • asiakas täyttää saman tiedon vain kerran ja hänen on helppo seurata käsittelyn etenemistä
  • asiakkaan ei tarvitse tuntea viranomaisten alue- ja toimijarajoja tai lainsäädäntöä kyetäkseen löytämään tarvitsemansa lupa- ja valvonta-asioinnit

Palvelun viranomaisasioinnit on suunniteltu palvelukokonaisuuksiksi, joiden avulla esimerkiksi kymmenet tapahtumajärjestämiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset jäsentyvät asiakkaan näkökulmasta helposti lähestyttäväksi kokonaisuudeksi. Kehitettäessään palvelua viranomaiset sitoutuvat asiakaslähtöisen kehittämisen malliin, jonka avulla hyödyt asiakkaalle varmistetaan. Lisää asiakaslähtöisestä kehittämisestä löydät sivun alalaidan linkistä.

Viranomaisten välinen yhteistyö

Asiakashyötyjen lisäksi palvelun tavoitteena on tehostaa viranomaisten toimintaa: yhteisen alustan ja kehittämismallin ansiosta viranomaisten on mahdollista syventää keskinäistä yhteistyötä ja kommunikaatiota. Kansallisen yhteiskäyttöpalvelun seurauksena esimerkiksi viranomaisten lupa- ja valvontatoimintaa koskeva kehitystyön riskienhallinta paranee, tehtävänjako eri viranomaisten välillä selkeytyy ja yksittäisten asiantuntijoiden työ tehostuu. Asiakaskokemuksen lisäksi myös työntekijöiden käyttökokemusta voidaan sujuvoittaa. Yhteisten hyötyjen saavuttaminen edellyttää viranomaisilta palvelun laajaa käyttöönottoa ja sitoutumista palveluun. Palvelun hallinta ja yhteiset pelisäännöt on kuvattu palvelun hallintamallissa, jonka löydät sivun alalaidan linkistä.

Viestintä ja läpinäkyvyys 

Viestintä on keskeisessä roolissa kaikessa yhteistyössä ja siinä onnistumisessa. Me Luvat ja valvonta -palvelussa pyrimme olemaan mahdollisimman läpinäkyvyviä viranomaisten ja myös asiakkaiden suuntaan. Viestinnän ja läpinäkyvyyden osalta sama tarve on viranomaisten ja palvelun yhteisessä kehittämisessä, sekä viranomaisen omassa muutosjohtamisessa. Palveluun liittyessään viranomaisen on huomioitava sisäisen muutosviestinnän lisäksi vuoropuhelu muiden viranomaisten ja asiakkaiden kanssa.