Hyppää sisältöön

Luvat ja valvonta -palvelukerroksen käyttöönotto-ohje

Palvelukerroksen käyttöönotto-ohje täydentää tätä tukisivustoa, ja se on luonteeltaan koordinoiva ja kokoava. Ohje kuvaa yleisellä tasolla käyttöönoton ja toimintatapamuutoksen suunnittelua ja toimeenpanoa. Palvelukerroksen käyttöönotto-ohjeen tarkoitus on antaa viranomaiselle kattava yleiskuva siitä, mitä tehtäviä ja vastuita palvelukerrokseen liittymiseen liittyy.

Milloin käyttöönotto-ohjetta käytetään?

Viranomaisen on hyvä tutustua palvelukerroksen käyttöönotto-ohjeeseen ennen, kuin se on tehnyt päätöksen palvelukerrokseen liittymisestä. Lisäksi ohjetta on hyvä hyödyntää toimintatapamuutoksen ja käyttöönoton aikana.

Kenelle käyttöönotto-ohje on suunnattu?

Palvelukerroksen käyttöönotto-ohje on tarkoitettu jaettavaksi kaikille henkilöille, joilla on vastuutehtäviä palvelukerrokseen liittymisessä. Erityisesti ohje palvelee projektipäällikköä ja viranomaisen johtoa.

Palaa takaisin