Hyppää sisältöön

Toimintatapojen muutostarveanalyysi -työpajat

Kun palvelukerrokseen toteutetaan uusia palvelukokonaisuuksia tai muita merkittäviä muutoksia, voidaan järjestää kaksiosainen työpaja muutostarpeen selvittämiseksi. Muutostarveanalyysin avulla viranomainen käy läpi vastuullaan olevan lupakäsittelyprosessin sekä siihen liittyvät toimintatavat. Muutostarveanalyysi auttaa viranomaista tunnistamaan mitä toimintatapoja tai rakenteita viranomaisen tulisi palvelukerrokseen liittyessään muuttaa, jotta yhteiset tavoitteet, kuten aito asiakaslähtöisyys ja viranomaisten välinen yhteistyö saavutetaan.

Ensimmäisessä työpajassa keskitytään nykytilanteeseen yksittäisen viranomaisen näkökulmasta ja pyritään tunnistamaan muutostarpeet. Toisessa työpajassa vahvistetaan muutoskohdat ja tarkastellaan yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Toimintatapojen muutostarveanalyysissä käytetään taustatietona tuotoksia ensimmäisestä palvelumuotoilutyöpajasta, jossa keskityttiin asiakashyötyyn. Mikäli palvelumuotoilutyöpajaa asiakkaiden kanssa ei ole järjestetty, voidaan samoja kysymyksiä kysyä asiakkailta haastattelemalla. Toimintatapojen muutostarveanalyysin lopputulokset dokumentoidaan muutoskarttaan ja muutoskortteihin.

Milloin työpajat järjestetään?

Työpajat järjestetään vain, kun palvelukerrokseen toteutetaan uusia palvelukokonaisuuksia tai muita merkittäviä muutoksia. Tällöin muutostarveanalyysi on suositeltavaa tehdä liittymisen valmistelun alkuvaiheessa, jotta tarvittavat muutokset ehditään toteuttamaan ennen teknistä käyttöönottoa.

Kuka työpajoista vastaa ja kenelle ne on suunnattu?

Kokonaan uusia palvelukokonaisuuksia toteutettaessa palvelumuotoilutyöpajat ja mahdolliset haastattelut fasilitoi ja dokumentoi Luvat ja valvonta -hankkeen kumppani. Työpajoihin osallistuvat viranomaisen asiantuntijat ja asiakkaat. Viranomaiselta odotetaan lisäksi osallistumista haastatteluihin ja itsenäiseen työskentelyyn. Osallistujat kartoitetaan yhdessä hankkeen kanssa.

Palaa takaisin