Hyppää sisältöön

Heräteviestit


Kuvituskuva

Heräteviesti on Luvat ja valvonta -palvelun ominaisuus, joka nimensä mukaisesti ilmoittaa viranomaisille ja asiakkaille asioinneissa tapahtuvista muutoksista.

Heräteviestit viranomaiselle

Palvelu lähettää viranomaisille heräteviestejä asiointeja koskevissa muutoksissa, jotka tapahtuvat Luvat ja valvonta -palvelussa. Näitä tapahtumia tai asiointien muutoksia ovat:

  • Asioinnin (hakemuksen) lähettäminen viranomaiselle
  • Asiointien täydennyksien lähettämiset (asiakas lähettää)
  • Asiakas- tai viranomaisviestit viranomaiselle

Sähköpostiosoite

Asioinnin ensimmäinen heräteviesti lähetetään aina ennalta määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen, jonka viranomainen määrittää asiointikohtaisesti liittäessään asioinnin Luvat ja valvonta -palveluun. Sähköpostiosoitteen tulisi olla niin kutsuttu rooliosoite / ryhmäsähköpostiosoite, jotta viesti ei hautaudu kenenkään henkilökohtaiseen sähköpostiin esimerkiksi loman ajaksi. 

Uudelleen ohjaus 

Kun viranomainen ottaa asioinnin käsittelyyn, voi käsittelijä ohjata samaa asiointia koskevat seuraavat heräteviestit toiseen osoitteeseen: asiointia käsittelevälle virkailijalle tai viranomaisen oman käytännön mukaisesti toiseen osoitteeseen. Tämä mahdollistaa mm. sen, että tiedot asioinnin muutoksista välittyvät aina samalle virkailijalle. 

Viestin sisältö

Heräteviesti sisältää tiedon asioinnista, jota heräte koskee ja linkin asiointiin, jolla virkailija pääsee suoraan käsittelemään asiointia Luvat ja valvonta -palvelussa. Näin aikaa ei kulu asioinnin etsimiseen palvelusta.

Heräteviestit asiakkaalle

Heräteviestit asiakkaalle toimivat pitkälti samalla tavalla kuin viranomaisellekin. Keskeinen ero on, mistä tapahtumista heräteviesti lähetetään. Näitä ovat:

  • Viranomainen pyytää tarkentamaan asiointia
  • Asiointi on käsitelty

Asioinnin käsittelyn lopputila (mm. onko lupa myönnetty) ei näy viestistä. Tämän asiakas joutuu heräteviestin saatuaan tarkistamaan palvelusta.