Hyppää sisältöön

Muutosagenttien infopaketti


Muutosagenttien infopaketti on jatkumoa yleiselle infomateriaalille. Muutosagenttien infopaketti sisältää perehtymisen Luvat ja valvonta -hankkeeseen, palvelukerrokseen ja käyttöönoton tavoitteisiin yleisellä tasolla. Viranomaisen on suositeltavaa täydentää infopakettia kuvaamalla muutosta juuri omassa organisaatiossaan. Lisäksi infopaketissa esitetään muutosagenttien rooli ja tehtävät yleisellä tasolla, mutta myös tätä osuutta viranomainen voi muuttaa omaan organisaatioonsa sopivaksi. On myös hyvä tarkentaa, mitä muutosagenteilta odotetaan, jotta muutos onnistuu ja tavoitteet saavutetaan.

Parhaiten muutosagenttien perehdytys onnistuu yhteisessä tilaisuudessa, joka tarjoaa mahdollisuuden kysymyksille ja vastauksille. Lisäksi itsenäiseen perehtymiseen on hyvä varata riittävästi aikaa.

Milloin muutosagenttien perehdytys järjestetään?

Muutosagenttien perehdytys on hyvä järjestää, kun muutosagentit on nimetty ja viranomaisen johdolla on vähintään karkea käsitys siitä, mitä palvelukerrokseen liittyminen tarkoittaa. Riippuen siitä, kuinka keskeinen rooli muutosagenteille annetaan jo muutosta suunniteltaessa, voidaan aloituspalaveri järjestää jo ennen, kuin lopullinen päätös liittymisestä palvelukerrokseen on tehty. Mikäli rooli on rajatumpi, on perehdytys hyvä pitää, kun aikataulu ja muutoksen yksityiskohdat ovat pääpiirteissään selvillä.

Kuka perehdytyksen järjestää?

Perehdytyksen järjestää viranomainen itse. Perehdytyksestä voi vastata se taho, esimerkiksi projektipäällikkö tai johdon edustaja, joka viranomaisen organisaatiossa luontevasti vastaa muutosagenttien koulutuksesta.