Hyppää sisältöön

Liitostavat


Kuvituskuva

Luvat ja valvonta -ekosysteemi mahdollistaa saumattoman kokonaispalvelun tarjoamisen asiakkaalle. Tämä edellyttää ekosysteemin eri palvelujen yhteentoimivuutta, joka saavutetaan viranomaisen asiointipalvelun ja Luvat ja valvonta -palvelun välisellä liitoksella. Tällöin tarvittavat asiakkaan asiointi- ja tilatiedot siirtyvät palveluiden välillä.

Luvat ja valvonta -palvelun liitosvaihtoehdoissa on huomioitu viranomaisten sähköiset ja perinteisesti toteutetut asiointipalvelut. Viranomaisen tarpeet, toimintaympäristö ja asiointipalveluiden tekniset ratkaisut vaikuttavat siihen, mikä ratkaisu on optimaallisin viranomaisen prosesseihin ja kokonaispalvelun tuottamiselle asiakkaalle.

Sähköinen asiointipalvelu

Sähköisellä asiointipalvelulla tarkoitetaan viranomaisen palvelua, jossa asiakas voi asioida sähköisesti ja, joka on ainakin osin vuorovaikutteinen. Palvelu kerää asiakkaalta tarvittavat tiedot, mitkä tallennetaan sähköisesti hyödynnettävään muotoon. Osassa sähköisiä asiointipalveluja asiointia koskeva asiakkaan ja viranomaisen välinen kommunikaatio voidaan hoitaa palvelussa.

Luvat ja valvonta -palveluun liitetään viranomaisen asiointipalveluja. Asiointipalvelu tulee ainakin toiminnallisesti erottaa asianhallinnasta, jossa viranomainen hoitaa asioinnin käsittelyn, päätöksen ja arkistoinnin, vaikka viranomaisen asiointipalvelun sähköinen ratkaisu saattaa kattaa osia asianhallinnan tehtävistä.

Perinteinen asiointipalvelu

Perinteisellä asiointipalvelulla tarkoitetaan viranomaisen palvelua, jossa asiakas asioi viranomaisen kanssa asiakaspalvelun kautta, sähköpostitse, paperisella tai verkkolomakkeella.

Perinteisen asiointipalvelun sähköistäminen

Koska perinteistä asiointipalvelua ei sellaisenaan voi liittää Luvat ja valvonta -palveluun, tulee viranomaisen tarjota nykyisen palvelun rinnalla sähköistä palvelukanavaa asiakkaille liitoksen mahdollistamiseksi.

Perinteisen asiointipalvelun osalta viranomaisen kannattaa tarkastella nykyisen palveluprosessinsa sähköistämistä laajemmin. Tarvitaanko asiointipalvelua tukemaan kaupallinen sähköinen asiointiratkaisu vai riittääkö Luvat ja valvonta -palvelun ominaisuuksiltaan rajallinen Kevytasiointi. Lue lisää perinteisen asiointipalvelun sähköistämisestä Kevytasiointi-sivulla.

Kaksi vaihtoehtoa

Viranomaisen asioinnin liitostavat Luvat ja valvonta -palveluun ovat

  • Sähköinen tiedonvälitysrajapinta, johon voidaan liittää viranomaisen sähköiset asiointipalvelut ja 
  • Kevytasiointi, kun viranomainen on päätynyt perinteisen asiointipalvelun sähköistämisen vaihtoehdoista tähän ratkaisuun

Lue lisää ratkaisuvaihtoehdoista ja vertaile