Hyppää sisältöön

Liitostavat


Kuvituskuva

Luvat ja valvonta -palvelu tarjoaa kaksi vaihtoehtoista tapaa Luvat ja valvonta -palvelun asiointien liittämiseksi viranomaisen asiointipalveluihin. Viranomaisen tarpeet, toimintaympäristö ja tekniset ratkaisut vaikuttavat, mikä liitostapa on optimaallisin viranomaisen prosesseihin ja kokonaispalvelun tuottamiselle asiakkaalle. 

Jokaiselle asioinnille valitaan liitostapa

Jokaiselle palveluun liitettävälle asioinnille pitää valita liitostapa ja se voi vaihdella: saman viranomaisen eri asioinneilla voi olla eri liitostapa. Liitostapojen kuvauksen löytyvät sivun alalaidasta.

Valinta ja kriteerit

Liitostavan valinta vaikuttaa keskeisesti viranomaisen palvelun käyttöönottoon ja tämän operatiiviseen lupa- ja valvontatoimintaan. Valintaa vaikuttavat mm. asioinnin käsittelymäärät, tiedon määrä ja muoto asioinnissa, viranomaisen asiointipalvelu, kustannukset.

Kustannuksia syntyy kaikilla liitostavoilla, mutta kustannusten muodostuminen tapahtuu eri tavoin: sähköisen tiedonvälityksen rakentaminen vaatii investointia ja sen ylläpitoon tulee varautua. Kevytasioinnin käyttöönotto on usein edullisempaa, mutta asiointien tietojen siirto manuaalisesti palvelusta toiseen vaatii henkilöstöltä jatkuvaa työtä.

Kuva palvelun tarjoamien liitostapojen viranomaisten käyttöympäristöistä
Palvelun tarjoamat liitostavat

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että sähköinen tiedonsiirto sopii asiointeihin, joissa on kohtalaiset tai suuret asiointimäärä. Kun käsiteltävää on paljon, henkilötyötä kannattaa siirtää järjestelmille. Pienet asiointimäärät puoltavat kevytasioinnin valintaa, jolloin henkilöstön työkuorma ei juurikaan muutu ja palvelu saadaan nopeasti, vaivattomasti ja pienin kustannuksin käyttöön.

Lue lisää liitostavoista ja vertaile

 

 

Palaa takaisin ›