Hyppää sisältöön

Liite: Yhteistyö ja vastuut


1 ASIAKIRJAN TARKOITUS

Tässä liiteasiakirjassa kuvataan Luvat ja valvonta –palvelun palvelussa toimivien tahojen välisen yhteistyön vastuut tehtävittäin.

2 YHTEISTYÖ JA VASTUUN JAKO LUVAT JA VALVONTA -PALVELUSSA

Palvelun osapuolia ovat asiakas, liittyvä viranomainen, palvelun omistaja, palvelun tuottaja

Vastuiden lyhenteiden määritys:

  • R = Responsible (vastuullinen tekijä): Taho vastaa annetun tehtävän suorittamisesta
  • A = Accountable (vastuussa oleva): Taho valvoo, että tehtävä tulee valmiiksi (laatu & määrä) sovittujen määritysten pohjalta
  • C = Consulted (neuvoja): Näiltä tahoilta voidaan kysyä ohjeita ja neuvoja
  • I = Informed (tiedotettava): Näitä tahoja tiedotetaan tehtävän suorittamisesta

2.1 Palveluun liittyminen

Vastuu asia

Omistaja

Liittyvä
viranomainen

Asiakas

Palvelun
tuottaja

Viranomaisen Luvat ja valvonta -palvelun liittymisen tunnustelu

C

R, A

 

 

Viranomaisen päätös liittyä Luvat ja valvonta -palveluun

I

R, A

 

 

Luvat ja valvonta -palveluun liittyvän toimintatapamuutoksen valmistelut, suunnittelu ja toteutus

C

R, A

 

 

Sopimus yhteisestä kehittämisestä

A, R

R, A

 

I

Asiakaslähtöisen kehittämisen mallin hyödyntäminen

C

R, A

 

 

Viranomaisten välinen yhteistyö, viestintä ja läpinäkyvyys toimintatapamuutoksessa

I

R, A

 

 

Viranomaisen muutoksen ja käyttöönoton valmistelut: toimintatapojen muutostarveanalyysi (työpajat), Viranomaisen uudet toimintaprosessit ja -ohjeet, viestintä (+suunnitelma), koulutukset (+suunnitelma)

C

R, A

 

 

Viranomaisen arkkitehtuurin, tietosisällön ja sanaston yhteensovittaminen Luvat ja valvonta -palveluun

C

R, A

 

I

Liitostavan valinta Luvat ja valvonta -palveluun (integraatio / kevytasiointi)

C

R, A

 

C

Liittymiseen tarvittavien järjestelmäintegraatioiden suunnittelu ja toteutus

I

R, A

 

C, I

Luvat ja valvonta -palvelun viranomaistoiminnan mahdollistaminen (Viranomaiset, jotka tunnistautuvat Suomi.fi-palvelun kautta Luvat ja valvonta -palveluun): Suomi.fi valtuuksien hakeminen virkailijavaltuuttamispalvelusta ja valtuuksien jakaminen ja hallinta viranomaisorganisaatiossa 

C

R, A

 

C, I

Luvat ja valvonta -palvelun viranomaistoiminnan mahdollistaminen: palveluun tunnistautumisen mahdollistaminen ja tunnistusvälineiden hankkiminen, Suomi.fi-tunnistuspalvelussa määritellyt välineet, Virtu-tunnistuksen toimikortti (varmennekortti)

 

R, A

 

 

Palvelussa olevien viranomaisasiointien testaaminen (Integraatio / testi- ja tuotantoympäristö)

C

R, A

 

C, I

Palvelussa olevien viranomaisasiointien testaaminen (Kevytasiointi / tuotantoympäristö)

 

R, A

 

C

Viranomaisen asiointien pilotointi

C, R

R, A

I

I

Palvelun ehtojen päivittäminen

A, R

I

 

I

Käyttöehtojen päivittäminen

A, R

 

I

I

Palvelun ehtojen hyväksyminen

I

R, A

 

 

Käyttöehtojen hyväksyminen

I

 

R, A

 

 

2.2 Palvelussa

Vastuu asia

Omistaja

Liittyvä
viranomainen

Asiakas

Palvelun
tuottaja

Palveluraportointi

A

 

 

R

Ilmoitus Luvat ja valvonta -palvelun häiriöstä palvelukanavaan

 

R

R

I

Kuittaus häiriöilmoituksen tai palvelupyynnön vastaanottamisesta

 

I

I

A, R

Häiriöilmoituksen tai palvelupyynnön luokittelu

 

C

C

A, R

Häiriöilmoituksen tai palvelupyynnön käsittely:

  • Tutkinta ja diagnosointi
  • Ratkaisu ja korjaaminen
  • Sulkeminen

 

I

I

A, R

Ilmoitus / tiedotus Luvat ja valvonta -palvelun häiriöstä

I

I (ilmoitetaan palvelussa)

I (ilmoitetaan palvelussa)

A, R

Liittyvän viranomaisen tiedotus asiointiin vaikuttavista muutoksista (esim. lainsäädäntö, organisaatio, järjestelmät)

I

A, R

 

C

Luvat ja valvonta -palvelun tiedottaminen asiointiin vaikuttavista muutoksista (esim. lainsäädäntö, organisaatio, järjestelmät)

A, R

C

 

C