Hyppää sisältöön

Liite: Määritelmät ja lyhenteet


1 ASIAKIRJAN TARKOITUS

Tässä liiteasiakirjassa kuvataan Luvat ja valvonta –palvelun hallintamallin asiakirjakokonaisuudessa käytettävät määritelmät ja lyhenteet.

2 MÄÄRITELMÄT ja LYHENTEET

Termit ja lyhenteet

Määritelmä

Palvelun omistaja

Palvelun omistaja

 • vastaa palvelusta
 • ohjaa kehittämistä ja hallitsee palvelun ominaisuuksia
 • seuraa jatkuvien palveluiden toteutumista ja tarvittaessa tekee muutoksia
 • Palvelun omistajalla on myös palvelun budjettivastuu

Luvat ja valvonta –palvelun omistaja on työ- ja elinkeinoministeriö ja palvelua ohjaa hankkeen aikana Luvat ja valvonta –hankkeen ohjausryhmä.

Liittyvät viranomaiset

Palveluun liittyvät viranomaiset tekevät päätöksen palveluun liittymisestä ja vastaavat siihen liittyvästä toimintatapamuutoksen läpiviennistä organisaatiossaan. Palveluun liittyvät viranomaiset saavat niitä hyötyjä ja vastaavat niistä velvoitteista, jotka on kuvattu 1) ”palvelun ehdoissa” ja 2) palvelun omistajan ja liittyvän viranomaisen välisessä ”Sopimus yhteisestä kehittämisestä” -sopimuksessa. Liittyviä viranomaisia voivat olla kaikki Manner-Suomen alueella toimivat viranomaisorganisaatiot:

 • valtion virastot ja laitokset
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • pelastuslaitokset, sairaanhoitopiirit ja poliisilaitokset
 • muut julkiset toimijat

Luvat ja valvonta -palvelu ei kata Ahvenanmaan itsehallinnon viranomaisia.

Asiakas

Palvelun asiakkaita ovat palvelussa asioivat, toimintansa harjoittamiseen lupia hakevat, ilmoituksia antavat tai valvottavat yritykset, yhteisöt, yksityishenkilöt tai heidän valtuuttamansa edustajan. Palvelua käyttävien asiakkaiden on hyväksyttävä palvelun ”käyttöehdot”. Palvelun asiakkaat käyttävät palvelua, mutta eivät ole tilaussuhteessa palveluun, joten he eivät voi mm. tilata palveluun muutoksia.

Viranomaiskäyttäjät

Palvelun viranomaiskäyttäjät ovat organisaationsa valtuuttamia toimivaltaisia viranomaisia, jotka käsittelevät Asiakkaan lupahakemuksia, ilmoituksia tai tekevät valvontaa. Viranomaiskäyttäjät eivät ole sopimussuhteessa palveluun, joten he eivät voi mm. tilata palveluun muutoksia.

Viranomaiskäyttäjiä ovat Luvat ja valvonta -palveluun liittyneiden viranomaisorganisaatioiden henkilökunta, jotka käsittelevät asiointeja Luvat ja valvonta -palvelussa.

Palvelun tuottaja(t)

Palvelun tuottaja vastaa palvelun operatiivisista toiminnoista. Palvelun tuottaja raportoi palvelusta palvelun omistajalle palvelun sisällöstä, laadusta ja poikkeamista. Palvelun tuottaja ottaa palveluun liittyviä toimeksiantoja vain palvelun omistajalta.

Tällä hetkellä Luvat ja valvonta -palvelun tuottajia ovat

 • KEHA-keskus, joka vastaa palvelun ratkaisun ylläpidosta ja ratkaisun määrittely- ja kehitystyöstä
 • TEM, joka vastaa liittyvien viranomaisten käyttöönoton tuesta (Viranomainen vastaa omasta osuudestaan itse)
 • TEM, joka vastaa tukipalveluista asiakkaille (YritysSuomi Puhelinpalvelut)

Luvat ja valvonta –palvelu / -palvelukerros

Luvat ja valvonta -palvelukerros viranomaisille (jäljempänä palvelukerros) ja Luvat ja valvonta -palvelu asiakkaille (jäljempänä palvelu).

Palvelukerros (RED sanastoluonnos)

määritelmä

viranomaisten asiankäsittelyjärjestelmiä täydentävä palvelualusta, jonka avulla asiakkaan on mahdollista hoitaa samalla kertaa yhtä tai useampaa samaan lupaa, ilmoitusta tai rekisteröintiä vaativaan toimintaan liittyvää, mutta eri viranomaisen vastuulle kuuluvaa asiaa

huomautus

Palvelukerros tarjoaa tietokoosteen siitä, mitä toimenpiteitä viranomaiset edellyttävät toiminnanharjoittajalta ennen lupaa, ilmoitusta tai rekisteröintiä vaativan toiminnan aloittamista, sekä mahdollistaa asioiden vireillepanon ja käsittelyn seurannan. Varsinainen asiankäsittely tapahtuu viranomaisten omissa asiankäsittelyjärjestelmissä. Palvelukerroksessa käytettävistä käsittelysäännöistä sovitaan palvelukokonaisuuskohtaisesti.

Tukisivusto viranomaisille

Luvat ja valvonta -palvelun tukisivusto viranomaisille on tarkoitettu palveluun liittyville viranomaisille ja niille viranomaisille, jotka aikovat liittyä palveluun. Luvat ja valvonta –palvelun käyttöönoton tukisivusto löytyy osoitteesta luvatjavalvonta.fi

 

 

Lupa- ja valvonta-asiointi

Lupa- ja valvonta-asiointi on viranomaisen asiakkailleen tarjoama palvelu, jolla asiakas voi asioida kyseisen viranomaisen kanssa. Asiointeja voivat olla mm. lupa, ilmoitus, valvonta, neuvonta, tunnustelu, tuet/rahoitus, jne…

Tällä hetkellä palvelussa on tarjolla lupa-asiointeja.