Hyppää sisältöön

Esimerkki Lupatarve­selvityksestä


Lupatarveselvityksen asiakasnäkymä tapahtumajärjestämisen palvelukokonaisuudessa

Lupatarveselvitys käynnistyy, kun asiakas Luvat ja valvonta -palvelun etusivulla valitsee ”Selvitä tarvittavat luvat” (kuva 1).

Palvelun sivunäkymä, jossa asiakasta pyydetään selvittämään tarvittavat luvat
Kuva 1: Selvitä tarvittavat luvat

Seuraavassa vaiheessa kysytään toiminnan lähtötietoja, jolloin tässä esimerkissä palvelukokonaisuudeksi valitaan ”tapahtumajärjestäminen”. Lisäksi valitaan toiminnan pääasiallinen paikkakunta, jolla kohdistetaan paikallisesti käsiteltävät lupa-asioinnit oikealle alueelliselle viranomaiselle. Valintojen jälkeen asiakas siirtyy lupatarveselvitykseen valitsemalla ”Jatka lupaselvitykseen” (kuva 2).

Kuvassa asiakasta pyydetään valitsemaan toimintansa lähtötiedot: Palvelukokonaisuus ja toiminnan pääasiallinen paikkakunta
Kuva 2: Valitaan toiminnan lähtötiedot

Tämän jälkeen varsinainen lupatarveselvityksen asiakasnäkymä aukeaa (kuva 3). Se on jaettu tapahtumajärjestämisen osalta 18 kysymysalueeseen, joilla kartoitetaan asiakkaan toimintaansa tarvitsemia lupia.

Kuvassa on esitetty esimerkinomaisesti tapahtumajärjestämisen 18 kysymysaluetta, joilla asiakkaan toiminnan lupatarve selvityksessä määritellään
Kuva 3: Tapahtumajärjestämisen kysymysalueet

Jokainen kysymysalue sisältää yhden tai useampia kysymyksiä tai väittämiä. Asiakas vastaa valitsemalla yhden tai useamman vastauksen annetuista vastausvaihtoehdoista (kuva 4). Osa kysymyksistä sallii vain yhden vaihtoehdon, kun taas osa mahdollistaa valitsemaan usean vastauksen. Viranomaiset määrittelevät kysymysalueet, kysymykset ja vastaukset, sekä vastausten mukaiset lupavaatimukset ennen palvelukokonaisuuden julkaisemista asiakkaille.

Kuvassa on esimerkinomaisesti yksi kysymysalue, johon liittyy yksi kysymys ja vain yksi vastaus sallitaan: Tapahtuman osallistujamäärää pyydetään ja kuvassa näkyy kuusi laajuusvaihtoehtoa
Kuva 4: Tässä kysymysalueessa on yksi kysymys ja vain yksi vastaus sallitaan

Lopuksi lupatarveselvitys johdattaa asiakkaan näkymään, jossa hänelle ehdotetaan suunnittelemaansa toimintaan tarvittavia lupa-asiointeja (kuva 5). Lisäksi tässä näkymässä asiakkaan on mahdollista valita myös muita palvelukokonaisuuteen liittyviä lupa-asiointeja.

Kuvassa asiakastoimintaan ehdotetut lupa-asioinnit ja valittavissa olevat lupa-asioinnit, jotka palvelu on muodostanut asiakkaan vastausten perusteella.
Kuva 5: Ehdotus toimintaan tarvittavista, sekä muista valittavissa olevista lupa-asioinneista