Hyppää sisältöön

Lupatarveselvitys


Kuvituskuva

Lupatarveselvitys on palvelun ominaisuus, joka:

  • tarjoaa asiakkaalle helppokäyttöisen, kysymyksiin perustuvan työvälineen asiointitarpeen selvittämiseen
  • tarjoaa viranomaiselle työvälineen, jolla viranomaisten asiointeihin liittyvät vaatimukset voidaan muuttaa asiakkaalle osoitettavaksi sääntöpohjaisiksi kyselyiksi, joista asiakkaan lupatarveselvitys muodostuu (viranomaisen lupa-asiointia koskevat kysymykset, vastaukset, toiminta eri vastauksissa)

Ominaisuuden toiminta viranomaiselle

Lupatarveselvitystä voidaan käyttää melkein mihin tahansa asiakkaan toiminnan lupa- ja valvonta-asiointien tarpeen määrittelyyn. Siihen määritellään asiakkaan toimintaan liittyviä sääntöjä, joita voivat olla esim. tunnistettu asiakkaan luvanvarainen toiminta, toiminnan laajuus, määrät, toiminnan kesto, osallistujien määrä, turvallisuuteen liittyvät seikat, sijainti, säännelty myynti, jne. Lupatarveselvitys voidaan määritellä ja toteuttaa palveluun palvelukokonaisuuksittain (esim. Tapahtumajärjestäminen) tai yksittäisiin asiointeihin. Kun määritelty lupatarveselvityksen asiointisäännöstö on käyttöönotettu palveluun, on ominaisuus automaattisesti käytössä kaikilla asiakokonaisuuden asioinneilla.

 

Ominaisuuden toiminta asiakkaalle

Lupatarveselvityksessä asiakas vastaa asiointikokonaisuuteen liittyviin kysymyksiin, joilla kartoitetaan lupa- ja valvonta-asiointien tarvetta. Kysymykset on asetettu siten, että jokainen vastaus määrittelee ja rajaa asiakkaan tarvetta. Lopuksi lupatarveselvitys ehdottaa asiakkaalle ehdottomasti tarvittavat ja mahdollisesti tarvittavat lupa- ja valvonta-asioinnit tämän vastauksien perusteella. Asiakas voi koska tahansa keskeyttää lupatarveselvityksen käytön ja siirtyä valitsemaan tarvitsemansa asioinnit. Tarvittavien lupien hakemisessa vastuu on luvan hakijalla ja tämä ilmoitetaan myös asiointien valintasivulla palvelussa. Toiminto löytyy palvelun etusivulta kohdasta ”Selvitä tarvittavat luvat”. Käyttäessään lupatarveselvitystä asiakkaan ei tarvitse olla kirjautuneena palveluun.

 

Huom!

Lupatarveselvitys ei ole asiakkaalle pakollinen toiminto. Asiakas voi myös ohittaa lupatarveselvityksen siirtymällä lupa-asiointien valintaan valitsemalla ”Siirry suoraan lupien valintaan”.

Lupatarveselvitys ei poista asiakkaan vastuuta hakea toimintaansa vaadittavia lupia.