Hyppää sisältöön

Liittyminen palvelukerrokseen

Liittymistapoja palvelukerrokseen on useita (katso Liittymisvaihtoehdot). Ensisijainen tapa liittyä, on palvelukerroksessa olevan asioinnin käyttöönotto. Erityistapauksia ovat puolestaan: 

 • Uuden asioinnin tuominen palvelukerrokseen 
 • Uuden, monesta asioinnista muodostuvan palvelukokonaisuuden tuominen palvelukerrokseen
 • Asiointijärjestelmän integraatio  

Kaikissa tapauksissa palvelukerroksen käyttöönotto edellyttää, että: 

 • Viranomainen suunnittelee, kuvaa ja toteuttaa toimintatapamuutoksen (muutoksen laajuus riippuu muun muassa liittymistavasta) 
 • Viranomainen testaa asioinnin palvelukerroksen testausympäristössä 
 • Virkailijoilla on mahdollisuus kirjautua joko Virtu- tai Suomi.fi-tunnistuksen avulla palvelukerroksen virkailijan näkymään 

Liittymisprosessi ylätasolla

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa myös teknisen liittymisen prosessi on ylätasolla yhteinen:  

 

 1. Viranomainen täyttää Liittymispyyntödokumentin palvelukerroksen käyttöönottoa varten. Viranomainen tilaa dokumentin yhteydenottolomakkeella ja toimittaa täydennetyn dokumentin Luvat ja valvonta -kehitystiimille. 
 2. Luvat ja valvonta -kehitystiimi kuittaa saaneensa dokumentin, ja ilmoittaa kun asioinnit ovat viranomaisen testattavissa QA-ympäristössä. 
 3. Viranomainen testaa asioinnin ja mahdollisen integraation (katso Testaus ja pilotointi). 
 4. Viranomainen pyytää Luvat ja valvonta -kehitystiimiä siirtämään asioinnit tuotantoon seuraavassa julkaisussa (julkaisut kolmen viikon välein). 
 5. Luvat ja valvonta -kehitystiimi kuittaa viranomaiselle, kun asioinnit on siirretty tuotantoon. 

Prosessi uuden asioinnin ja/tai palvelukokonaisuuden tuomiseksi palvelukerrokseen (erityistapaus) 

Uuden asioinnin tuominen palvelukerrokseen edellyttää yllä mainitun prosessin lisäksi tietosisältöjen ja ohjetekstien yhteensovitusta olemassa olevien asiointien kanssa, uuden asioinnin palvelukokonaisuuden sekä palvelutarpeen selvitykseen liittyvien kysymysten ja vastausten määrittämistä. Tällöin prosessi on huomattavasti pidempi kuin valmiin asioinnin käyttöönoton kohdalla. Usein prosessi edellyttää yhteistyötä lukuisten viranomaisten kesken. 

Yllä mainittujen määritysten jälkeen voidaan uuden asioinnin liittämistä palvelukerrokseen pyytää kuten ylätason prosessissa yllä on kuvattu.  

 

Asiointijärjestelmän integraatio palvelukerrokseen (erityistapaus) 

Viranomaisen asiointijärjestelmä on mahdollista integroida palvelukerrokseen teknisen rajapinnan kautta. Tämä mahdollistaa muun muassa tilatietojen välityksen asiointijärjestelmästä palvelukerrokseen sekä lomakkeelle syötetyn tiedon tuomisen palvelukerroksesta asiointijärjestelmään automaattisesti. Ohjeet integroitumiseen ovat teknisessä liittymisohjeessa. Liittymisohjeen voi tilata yhteydenottolomakkeella 

 Integraatio testataan samassa kohdassa, kuin ylätason prosessissa yllä on kuvattu. Mikäli viranomainen haluaa integraation lisäksi tuoda palvelukerrokseen kokonaan uuden asioinnin ja/tai palvelukokonaisuuden, on edellä kuvatus yhteensovitustyö tehtävä ensin. 

Palaa takaisin