Hyppää sisältöön

Käyttöönotto


Tässä tukisivun osiossa on kuvattuna käyttöönoton vaiheet ja parhaat käytännöt siitä, miten Luvat ja valvonta -palvelu ja viranomaisen valitsemat asioinnit kannattaa ottaa käyttöön.

Käyttöönoton vaiheistaminen

Koska käyttöönotto palvelusta tai järjestelmästä riippumatta on aina uuden asian ottamista käyttöön, tulee käyttöönotto tehdä erityisen huolellisesti selvityksestä lähtien. Käyttöönottoa on hankala toteuttaa iteratiivisesti samalla tavalla kuin esimerkiksi palvelukehitystä, koska se nimensä mukaisesti ottaa käyttöön jonkun uuden toiminnallisuuden organisaatiossa – toiminnallisuuden, jossa mukana on ihmisiä, hallintoa, teknologiaa ja, jota asiakas käyttää.

Keskeisiä vaiheita käyttöönotossa on viisi. Vaiheistus voi vaihdella projektimallista riippuen, mutta sisällön ja tehtävien järjestyksen tulee olla yhteneväiset. Löydät vaihekohtaiset parhaat käytännöt, ohjeet ja työvälineet alla olevien linkkien takaa. Vaiheiden järjestys tulee huomioida.