Hyppää sisältöön

Luvat ja valvonta -hankkeen terveiset

Kuvituskuva

Luvat ja valvonta -hanke katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja vuoteen 2024, vaikka hankkeen alkuperäinen toimikausi (2016-2023) onkin päättymässä vuoden lopussa. Muun muassa uuden hallitusohjelman tavoitteet sekä REPowerEU-ohjelma pitävät huolen siitä, että Luvat ja valvonta -palvelun kehittäminen ja yhden luukun toimintamallin toimeenpano jatkuvat aktiivisesti myös tulevina vuosina.

Tapahtumajärjestämisen kokonaisuuden ensimmäiset käyttöönoton lähestyvät kiihtyvällä vauhdilla ja Tampereen kaupunki ottaa ensimmäisten kaupunkien joukossa tuotantokäyttöönsä Luvat ja valvonta -palvelun tapahtumajärjestämisen osalta. Tapahtumajärjestäjien odotukset palvelua kohtaan ovat korkealla. ”Kun tapahtumajärjestäjän etu toteutuu, tämä parantaa myös kuntien ja viranomaisten imagoa. Tampere haluaa olla vetovoimainen tapahtumakaupunki sekä kävijöille että tapahtumajärjestäjille”, Tampereen kaupungin projektipäällikkö Anni Joela kertoo. Lue juttu tästä.

Palvelun yhteyteen rakennetaan parhaillaan Lausunto- ja kuulemistyökalua (LaKu), joka tarjoaa viranomaisille sähköisen ja ketterän keinon kerätä lausuntoja ja tiedottaa asioiden vireillä olosta. LaKu -työkalun kehittäminen tulee jatkumaan myös vuoden 2024 puolella ja tarkoitus on, että työkalu olisi käyttöönotettavissa keväällä.

Luvat ja valvonta -hanke on syksyn aikana tehnyt tiiviisti viestinnällistä yhteistyötä KEHA-keskuksen Single Digital Gateway –tiimin ja Kuntaliiton kanssa. Kuntaliitto on joulukuussa toimittanut yhteisen yleiskirjeen kunnille ”EU:sta tuleva sääntely vaikuttaa kuntien yrityslupiin”. Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle on tullut kaksi EU lakiin ja direktiiviin liittyvää toimeenpanoa, jotka molemmat koskettavat kuntien myöntämiä yrityslupia. Nämä ovat Single Digital Gateway (SDG) asetus sekä uusiutuvan energian direktiivi (RED II). Yhteistä näille toimeenpanoille on se, että molemmat koskettavat rakentamisen ja ympäristöterveyden lupia. Luvat ja valvonta -hanke ja KEHAn sisämarkkinat tiimi järjestää yhteisen infotilaisuuden kunnille 30.1.2024 klo 9-10. Lisätietoa infosta tästä.