Hoppa till innehåll

Informationspaket för ändringsagenter


Informationspaketet för ändringsagenter är en fortsättning på det allmänna informationsmaterialet. Informationspaketet för ändringsagenter innehåller en introduktion till Tillstånds- och tillsynsprojektet, serviceskiktet och målen för införandet på en allmän nivå. Det rekommenderas att myndigheten kompletterar informationspaketet genom att beskriva förändringarna i den egna organisationen. I informationspaketet beskrivs dessutom ändringsagenternas roll och uppgifter på en allmän nivå, men myndigheten kan även ändra denna del för att anpassa den till den egna organisationen. Det är också motiverat att specificera vad som förväntas av ändringsagenterna så att förändringen lyckas och målen uppnås.

Introduktionen av ändringsagenter lyckas bäst på ett gemensamt evenemang som ger möjlighet till frågor och svar. Dessutom är det bra att reservera tillräckligt med tid för självständiga studier.

När bör introduktionen av ändringsagenter ordnas?

Det är motiverat att ordna introduktionen av ändringsagenter efter att ändringsagenterna har utsetts och myndighetens ledning åtminstone har en ungefärlig uppfattning om vad anslutningen till serviceskiktet innebär. Beroende på en hur central roll som ändringsagenterna ges redan vid planeringen av förändringen kan ett kick-off-möte ordnas redan innan det slutgiltiga beslutet att gå med i serviceskiktet har fattats. Om rollen är mer begränsad är det bra att ordna introduktionen när schemat och detaljerna kring förändringen är klara på det stora hela.

Vem ordnar introduktionen?

Myndigheten ordnar introduktionen. Den som ansvarar för introduktionen kan vara en person, till exempel en projektchef eller en representant för ledningen, som i myndighetens organisation är lämplig för denna roll.