Hyppää sisältöön

Tunnusteluvaihe

Kun viranomainen pohtii Luvat ja valvonta -palvelukerrokseen liittymistä, se arvioi palvelukerroksen soveltuvuutta omiin prosesseihinsa ja omaan organisaatioonsa niin strategisella, toiminnallisella kuin tekniselläkin tasolla.

On tärkeää, että liittymispäätöksen tekevä viranomainen sitoutuu teknisen liittymisen lisäksi asiakaslähtöiseen ajattelutapaan ja tarkastelee avoimesti toimintatapojensa muutostarpeita. Viranomaisen tulee olla valmis tekemään yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa niin lupakäsittelyssä kuin Luvat ja valvonta -palvelukerroksen yhteiskehittämisessäkin.

Käytännön tasolla viranomaisen on hyvä huomioida muun muassa:

  • kansalliseen palvelukerrokseen liittymisen laadulliset ja määrälliset hyödyt, kuten asiakaskokemuksen paraneminen ja viranomaisten omien tehostuminen
  • viranomaisen omien palveluiden digitalisaation tila ja kehityksen tiekartta
  • viranomaisen omien digitaalisten palveluiden arkkitehtuuri
  • palvelukerroksessa olemassa olevat lupakokonaisuudet, kehityksen tiekartta ja palvelumalli
  • palvelukerroksen tarjoamat tekniset toiminnallisuudet ja rajapinnat

Ennen päätöstä, on hyvä muodostaa yhdessä hankkeen kanssa käsitys siitä, mitä liittyminen viranomaisen kohdalla tarkoittaisi.