Hoppa till innehåll

Förenklad e-tjänst


Förenklad e-tjänst i tjänsten Tillstånd och tillsyn är en e-tjänst som kompletterar myndighetens traditionella servicekanaler och som möjliggör en övergripande elektronisk upplevelse av ärendehanteringen för kunden i ekosystemet Tillstånd och tillsyn. Förenklad e-tjänst innehåller en samling elektroniska ärendeblanketter som kan användas för tjänster och med vars hjälp nödvändiga uppgifter om kundens verksamhet samlas in till myndigheten. Alla som ansluter sig till ekosystemet Tillstånd och tillsyn eller myndigheter som är verksamma där kan använda Förenklad e-tjänst. Kontrollera för varje ärende att tjänsten är lämplig!

Lämplighet

Man ska bedöma huruvida det är lämpligt att införa Förenklad e-tjänst och jämföra det med andra ärendehanteringslösningar innan de börjar användas. Förenklad e-tjänst innehåller minimifunktionerna för att hantera centrala myndighetsärenden: de ärendespecifika uppgifter som begärs in av kunden, myndighetsmeddelanden och statusuppgifter. I Förenklad e-tjänst kan man exempelvis inte göra myndighetsspecifika redigeringar eller redigerbar processtyrning och det minskar inte myndighetens tjänstemäns manuella arbete: behandlingen av kunduppgifter och uppdateringen av statusuppgifterna för kunden görs av en tjänsteman på samma sätt som tidigare. Förenklad e-tjänst passar särskilt bra för att göra myndighetens ärendehanteringstjänst elektronisk när mängden manuellt arbete är liten och det inte är lönsamt att skaffa externa elektroniska lösningar.  

Utvärdering av elektroniska lösningar

Innan man väljer en elektronisk ärendehanteringslösning ska man utvärdera nyttan med och kostnaderna för olika lösningar. Utvärderingen påverkas av

  • antalet ansökningar och innehållets storlek
  • mängden manuellt arbete
  • eventuella ändringar i serviceprocessen
  • ärendehanteringslösningens livscykelkostnader

Förenklad e-tjänst lämpar sig för följande användningsområden:

  • ett fåtal ansökningar som gäller uträttande av ärenden och ärendena är enkla till sitt innehåll och innehåller exempelvis endast en fritt formulerad bilaga som enkelt kan överföras för hand till ärendehanteringen, varvid det är motiverat att en tjänsteman överför uppgifterna till ärendehanteringen
  • ärendena är så enkla eller sker så sällan att det inte krävs elektronisk processtyrning av ärendehanteringen
  • kostnaderna för den elektroniska ärendehanteringslösningen kan inte motiveras
  • Förenklad e-tjänst kan användas som en tillfällig lösning innan en elektronisk ärendehanteringstjänst börjar användas

Förenklad e-tjänst används separat för varje ärende. Förenklad e-tjänst som kan börja användas i tjänsten Tillstånd och tillsyn hittar du här.

Obs!

Endast kommuner, polisinrättningar och välfärdsområden (räddningsväsendet och hälso- och sjukvården) erbjuds Förenklad e-tjänst som är klar att börja användas. Statliga myndigheter och verk fastställer alltid sina egna myndighetsspecifika ärendehanteringslösningar innan de införs.