Hoppa till innehåll

Workshoppar för kundnytta


När nya servicehelheter eller andra betydande förändringar genomförs i tjänsten Tillstånd och tillsyn involverar projektet helhetens substansmyndigheter i utvecklingen av tjänsten. Utvecklingsarbetet inleds med att utreder vilka myndighetssakkunniga som behövs. Utredningen inleds genom att man ordnar en eller flera servicedesignworkshoppar i vilka myndigheter från relevanta områden deltar och, när det gäller servicehelheter, även kunder som använder dem.

Workshoppar

Workshopparna baserar sig på modellen för kundorienterad utveckling (endast på finska), där fokus ligger på kundernas operativa behov. Målet för servicedesignworkshopparna är att

  • informera myndigheterna om den helhet som utvecklas
  • beskriva modellen för kundorienterad utveckling
  • skapa en grund för engagemang i serviceupplevelser via en disk
  • involvera kunderna i samutveckling

Genom workshopparna synliggörs kundernas behov för myndigheterna och även för myndigheternas ledning, vilket hjälper ledningen att engagera sig i gemensamma mål.

Före workshopparna är det motiverat att kartlägga nuläget med intervjuer och annat bakgrundsarbete. Workshopparna stärker beskrivningen av nuläget och specificerar servicevägen till målläget. På workshopparna som riktas till kunderna fortsätter bearbetningen av servicevägen, och tillståndssökandes behov och erfarenheter kartläggas.

Servicedesignworkshopparna, intervjuerna och bakgrundsarbetet planeras, faciliteras och dokumenteras av partnern till Tillstånds- och tillsynstjänsten (projektet).