Hoppa till innehåll

Mål och beslut


När det blir aktuellt för en myndighet att ansluta sig till tjänsten Tillstånd och tillsyn bör myndigheten bedöma tjänstens lämplighet för sina processer och organisation på en strategisk, funktionell och teknisk nivå.

Det är viktigt att en myndighet som fattar beslut om att ansluta sig utöver den tekniska anslutningen engagerar sig i ett kundorienterat sätt att tänka och öppet undersöker behovet av att förändra sina rutiner. Myndigheten bör vara redo att samarbeta med andra myndigheter och tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Bästa praxis och anvisningar för myndighetens prövning och beslutsfattande finns bakom länkarna nedan.