Hoppa till innehåll

Jämförelse av anslutningssätt


Tabell över jämförelse av anslutningssätt

Anslutnings-
sätt

A)  Elektroniskt kommunikationsgränssnitt

B) Förenklad tjänst

C) Villkorlig förenklad tjänst
(RED II)

Lämplighet

Det huvudsakliga anslutningssättet som säkerställer en smidig, effektiv och felfri handläggning av ärenden För ärenden där myndigheten inte har en e-tjänst (eller ett system)

Endast kundprojekt relaterade till förnybar energi enligt RED II-direktivet. I anslutningssättet kan man välja mellan förenklade tjänster eller hänvisning av kunden direkt till myndighetens e-tjänster.

Förutsättningar

 • Myndigheten har e-tjänster (eller system)
 • Det har konstaterats att förhållandet mellan insatser och resultat i fråga om utveckling och administration av elektronisk kommunikation (lös integration) är lönsamt
 • Myndigheten har inga relaterade e-tjänster (eller system) för dessa ärenden
 • De tjänster som ansluts ska vara relaterade till kundprojekt för förnybar energi enligt RED II-direktivet
 • Myndigheten kan välja Förenklade tjänster eller direkt hänvisa kunderna till myndighetens e-tjänster

Fördelar (+)
och
nackdelar (-)

 • Överför uppgifterna oföränderliga
 • Statusinformationen uppdateras enligt handläggningen
 • Minskar manuellt arbete avsevärt
 • Det är möjligt att övervaka informationsöverföringen
 • Genomförande och förändringar tar tid och är i allmänhet dyra
 • Genomförande och förändringar kan göras snabbt, i allmänhet till låga kostnader
 • Överföring av information och uppdatering av statusinformation kräver insatser av anställda, vilket medför risk för fel
 • Informationsöverföringen övervakas inte
 • Genomförande och förändringar kan göras snabbt, i allmänhet till låga kostnader
 • Överföring av information och/eller uppdatering av statusinformation kräver insatser av anställda, vilket medför risk för fel
 • Informationsöverföringen övervakas inte
 • Vid användning av direkt hänvisning av kunden till myndighetens e-tjänster kan de uppgifter som kunden angett inte utnyttjas på nytt 

 

Tillbaka ›