Hoppa till innehåll

Utbudet för kunder


I tjänsten Tillstånd och tillsyn tillhandahålls tjänster till kunderna i form av servicehelheter, där man samlat tillstånd från olika myndigheter och andra administrativa förfaranden som behövs för kundens verksamhet. I servicehelheten erbjuds ärendehantering av myndigheter som ansvarar för

  • sin egen substans tillstånds- och tillsynsverksamhet lokalt eller regionalt. Dessa är behöriga myndigheter i kommunerna, välfärdsområdenas räddningsväsenden och hälso- och sjukvård samt polisinrättningar.
  • nationellt om tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt den egna substansen. Dessa är exempelvis de behöriga myndigheterna regionförvaltningsverket, Säkerhets- och kemikalieverket, NTM-centralen, Livsmedelsverket och Energimyndigheten.

Tjänsten Tillstånd och tillsyn har planerats så att den stöder olika förvaltningsnivåer. I tjänsten är grundenheten för område kommun. På så sätt säkerställer man att kunden erbjuds lagstadgade tjänster av behöriga myndigheter med hänsyn till olika förvaltningsnivåer och verksamhetsområden.

När det gäller statens ämbetsverk och institutioner är tillstånden och andra administrativa förfaranden nationella och efter anslutningen till tjänsten tillhandahålls de till kunderna nationellt med undantag av det självstyrande området Åland. När de regionala eller lokala myndigheterna ansluter sina ärenden till tjänsten Tillstånd och tillsyn erbjuds de endast till kunden inom myndighetens behörighetsområde.

För kunden är det viktigt att tillståndsmyndigheterna för servicehelheterna ansluter ärenden som gäller tillstånd och förfaranden som ingår i servicehelheterna till tjänsten Tillstånd och tillsyn. De myndighetsärenden som ska anslutas finns per servicehelhet på sidan ”Myndigheterna som en del av servicehelheten”.