Hoppa till innehåll

UF-fullmakt


Anvisning: Begäran om UF-fullmakt

 • Aktör: organisationens hantering av fullmakter / ”Företrädarens fullmaktsrättsliga” personer
  • Fullmaktsgivare = UF-centret, dvs. ”Utvecklings- och förvaltningscentret för närings-, transport- och miljöcentralen samt arbets- och näringsbyråerna”
  • Fullmaktstagare = Begärande organisation, myndighetsorganisation vars ärenden kan skötas i tjänsten
  • Giltighetstid = anger fullmaktens giltighetstid. Fastställs i enligt organisationens fullmaktsanvisningar
  • Fullmaktsärende = ”Myndighetsbehandling av tillstånds- och tillsynshelheter”
  • Typ av fullmakt = ”Ärendefullmakt

En av organisationens personer som administrerar Suomi.fi-fullmakter begär fullmakt av UF-centret.
Personen ska vara registrerad som ”Representantens fullmaktsrätt” i fullmaktsärendet ”Myndighetsbehandling av tillstånds- och tillsynshelheter”. I följande anvisning beskrivs hur du begär fullmakt från UF-centret, som bekräftar fullmaktsbegäran inom 5 arbetsdagar. Bekräftelsen skickas till den som gjort begäran via tjänsten Suomi.fi.

Gå till Suomi.fi: https://www.suomi.fi/fullmakter

(1) Logga in genom att välja ”Identifiera dig”

Observerande bild

När du har loggat in i Suomi.fi väljer du

(2) Företags fullmakter

Obs! Denna punkt omfattar också fullmakter för offentliga samfund.

Observerande bild

Välj organisation för vilken UF-fullmakt söks 

(3) På sidan listas alla organisationer som personen kan företräda. Välj offentligt samfund (i exemplet en kommun) för vilken du begär fullmakt av UF-centret.

(4) Därefter går du vidare i begäran ”Välj och gå till
e-tjänsten

Observerande bild

(5) Kontrollera för vem du sköter ärenden: Det övre fältet ska innehålla ditt namn och namnet på det offentliga samfund för vilket du sköter ärenden

(6) Välj ”Begär fullmakter

Observerande bild

Lägg till din organisation som befullmäktigad

(7)  Lägg till fullmaktsgivare i ”Lägg till företag

Obs! Via ”Lägg till företag” kan du också lägga till offentliga samfund.

Observerande bild

Lägg till UF-centret som fullmaktsgivare

(8) Sök fullmaktsgivare ”Utvecklings- och förvaltningscentret för närings-, transport- och miljöcentralen samt arbets- och näringsbyråerna” (namnet på UF-centret är på finska i Suomi.fi-tjänsten)

 • FO-nummer: 2296962-1

(9) Välj det som fullmaktsgivare

(10) Välj därefter ”Nästa

Observerande bild

Val av fullmaktsärende

(11) Avgränsa det sökta fullmaktsärendet med namnet ”tillstånds- och tillsynshelheter

(12) Välj ”Myndighetsbehandling av tillstånds- och tillsynshelheter

(13) Välj ”Nästa

Observerande bild

Fastställ fullmaktens giltighet

(14) Ange giltighetstid för fullmakten

 • Det förvalda startdatumet är bekräftelsedagen för begäran
 • Du kan välja slutdatum i kalendern, men vi rekommenderar att man direkt anger antal år. Enligt organisationens instruktioner rekommenderas

Obs! När fullmakten löper ut avbryts användningen av tjänsten Tillstånd och tillsyn

(15)Välj ”Nästa

Observerande bild

Kontrollera och bekräfta begäran

(17) Kontrollera innehållet i fullmaktsbegäran

 • Fullmaktsgivare: ”Utvecklings- och förvaltningscentret för närings-, transport- och miljöcentralen samt arbets- och näringsbyråerna” = UF-centret
 • Fullmaktstagare: Offentligt samfund som du företräder och dess FO-nummer
 • Giltighetstid: enligt organisationens instruktioner för fullmakter
 • Fullmaktsärende: Myndighetsbehandling av tillstånds- och tillsynshelheter
 • Typ av fullmakt: Fullmakt för ärenden

(18) Kontrollera uppgifterna i sammanfattningen och välj ”Bekräfta begäran om fullmakt

 • Rätta uppgifterna genom att välja ”föregående”
Observerande bild