Hoppa till innehåll

Polisinrättningarna


Denna anvisning gäller för polisinrättningar som överför tjänster till tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Eftersom polisen har tillgång till Virtu-identifiering, kan personalen som använder tjänsten vid polisinrättningarna omedelbart logga in i tjänsten. En förutsättning är att tjänstemännen har redskap för Virtu-identifiering.

Tid som bör reserveras för anslutningen

Det gäller att reservera tillräckligt med tid för att ansluta ärenden till tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Bild av uppgifter

Uppgifterna involverar ofta väntetid, till exempel på grund av handläggningsköerna för nödvändiga ansökningar och anmälningar. I allmänhet tar anslutningen 8–10 veckor, där en betydande del av tiden går åt till verksamhet utanför organisationens normala verksamhet. Det är värt att använda denna tid för andra  förberedelser och uppgifter för införandet av tjänsten, så att de anslutna tjänsterna kan tas i bruk smidigt.

Anslutningsstadier

Anslutningsstadierna är indelade i två avsnitt enligt följande:

  • Uppgift 1 och 2 samlar de tjänster som polisinrättningen tillhandahåller för kunder via tjänsten Tillstånd och tillsyn och deras användningsparametrar, och tjänsten bekräftar idrifttagningsberedskapen
  • Uppgift 3 går ut på att polisinrättningen länkar tjänsten Tillstånd och tillsyn till sina servicekanaler och hänvisar kunderna till tjänsten Tillstånd och tillsyn

Instruktioner för stadierna

Uppgiftsspecifika instruktioner finns bakom länkarna nedan. Det är viktigt att  uppgifterna utförs  enligt instruktionerna för att säkerställa ett användbart slutresultat.