Hoppa till innehåll

Införande av tjänsten


I det här avsnittet har vi samlat bästa praxis, instruktioner och verktyg för att stödja myndigheten i införandet av tjänsten Tillstånd och tillsyn. Bästa praxis underlättar införandet och säkerställer en kontrollerad och framgångsrik ändring av myndighetens serviceprocess. Samtidigt säkerställs en smidig drift av tjänsten för kunden efter införandet. Se videon om införandet av tjänsten nedan.

Video: Införande av tjänsten Tillstånd och tillsyn

Stadier i införandet

Stadierna i införandet möjliggör en smidig och framför allt kontrollerat införande av tjänsten Tillstånd och tillsyn. Stadierna ska anpassas till organisationens beslutsfattande och verksamhetsmodeller, eftersom genomförandet och styrningen av det då är under organisationens kontroll. Du hittar stadierna i modellen för införandet och de verktyg och instruktioner som hör till dem via länkarna nedan. Det är av yttersta vikt att framskridandet i införandet sker steg för steg på ett konsekvent sätt. Starta införandet från stadiet Utred.

Stadier i införandet