Hoppa till innehåll

Anslutningssätt


Illustration

Ekosystemet Tillstånd och tillsyn gör det möjligt att erbjuda kunden en sömlös heltäckande tjänst. Detta kräver interoperabilitet mellan ekosystemets olika tjänster, vilket uppnås genom att ansluta myndighetens ärendehanteringstjänst och tjänsten Tillstånd och tillsyn till varandra. Då överförs kundens nödvändiga ärende- och statusuppgifter mellan tjänsterna.

I anslutningsalternativen för tjänsten Tillstånd och tillsyn har myndigheternas elektroniska och traditionella ärendehanteringstjänster beaktats. Myndighetens behov, verksamhetsmiljön och ärendehanteringstjänsternas tekniska lösningar påverkar vilken lösning som är mest optimal för myndighetens processer och produktionen av en heltäckande tjänst för kunden.

Elektronisk ärendehantering

Med elektronisk ärendehantering, e-tjänst, avses en myndighetstjänst där kunden kan uträtta ärenden elektroniskt och som åtminstone delvis är interaktiv. Tjänsten samlar in de uppgifter som behövs av kunden och dessa sparas i elektronisk form. I en del av de elektroniska tjänsterna kan kommunikationen mellan kunden och myndigheten ske i tjänsten.

Myndighetens ärendehanteringstjänster ansluts till tjänsten Tillstånd och tillsyn. Ärendehanteringstjänsten ska åtminstone funktionellt separeras från ärendehanteringen, där myndigheten hanterar ärenden, fattar beslut och arkiverar, även om en elektronisk lösning i myndighetens ärendehanteringstjänst kan omfatta en del av ärendehanteringens uppgifter.

Traditionell ärendehanteringstjänst

Med traditionell ärendehanteringstjänst menas en myndighetstjänst där kunden uträttar ärenden hos myndigheten via kundtjänsten, via e-post, på en pappersblankett eller på en webblankett.

Elektronifiering av en traditionell ärendehanteringstjänst

Eftersom en traditionell ärendehanteringstjänst som sådan inte kan anslutas till tjänsten Tillstånd och tillsyn, ska myndigheten vid sidan av den nuvarande tjänsten erbjuda kunderna en elektronisk servicekanal för att möjliggöra anslutning.

När det gäller en traditionell ärendehanteringstjänst bör myndigheten i högre grad granska sin nuvarande serviceprocess. Behövs det en kommersiell elektronisk ärendehanteringslösning som stöd för ärendehanteringstjänsten eller räcker det med de begränsade funktionerna i Förenklad e-tjänst i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Läs mer om elektronifieringen av den traditionella ärendehanteringstjänsten på sidan Förenklad e-tjänst.

Två alternativ

De olika sätten att ansluta myndighetens ärenden till tjänsten Tillstånd och tillsyn är

  • Gränssnitt för elektronisk kommunikation, som man kan ansluta myndighetens elektroniska tjänster till och 
  • Förenklad e-tjänst när myndigheten har kommit fram till denna lösning utifrån alternativen för elektronifiering av den traditionella ärendehanteringstjänsten

Läs mer om lösningsalternativen och jämför