Hoppa till innehåll

Förhandlingsskede


Ovan nämnda bedömning och förhandlingar med andra myndigheter samt tjänsten Tillstånd och tillsyn kallas för förhandlingsfasen. På ett praktiskt plan bör myndigheten bland annat beakta

  • kvalitativa och kvantitativa fördelar med att införa tjänsten, såsom bättre kundupplevelser och effektivisering av den egna verksamheten
  • nuläge och vägkarta för digitalisering av myndighetens egna tjänster
  • arkitekturen hos myndighetens egna digitala tjänster
  • befintliga servicehelheter i tjänsten, vägkarta för vidareutveckling och servicemodell
  • tekniska funktioner och gränssnitt som serviceskiktet medför
  • behov av förändringar i myndighetens interna operativa miljö (arbetsredskap, uppgifter, utbildning, ändringsledning)

Det är mycket viktigt att myndigheten bildar en helhetsbild av vad en anslutning innebär för myndigheten.