Hoppa till innehåll

Aviseringar


Illustration

Aviseringar är en funktion i tjänsten Tillstånd och tillsyn som meddelar myndigheter och kunder om förändringar i ärenden.

Aviseringar till myndigheter

Tjänsten skickar aviseringar till myndigheterna när ärenden förändras i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Sådana transaktioner eller förändringar är:

  • Avsändande av ärende (ansökan) till myndigheten
  • Komplettering av ärenden (skickad av kunden)
  • Kund- eller myndighetsmeddelanden till myndigheten

E-postadress

Den första aviseringen om ett ärende skickas alltid till en bestämd e-postadress som myndigheten fastställer ärendespecifikt när tjänsten ansluts till tjänsten Tillstånd och tillsyn. E-postadressen bör vara en så kallad rolladress/allmän e-postadress, så att meddelandet inte begravs i någons personliga e-post, till exempel under semestern. 

Omdirigering 

När myndigheten anhängiggör ett ärende kan handläggaren dirigera följande aviseringar om samma ärende till en annan adress: till en tjänsteman som handlägger ärendet eller till en annan adress i enlighet med myndighetens praxis. Detta möjliggör bland annat att information om förändringar i ärenden alltid skickas till samma tjänsteman. 

Innehåll i meddelanden

Aviseringar innehåller information om ärendet som aviseringen gäller och en länk till ärendet, som tjänstemannen kan använda för att direkt behandla ärendet i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Då går ingen tid åt att söka efter ärendet i tjänsten.

Aviseringar till kunder

Aviseringar till kunden fungerar ungefär på samma sätt som till myndigheten. Den viktigaste skillnaden är de transaktioner som utlöser aviseringen. Dessa är

  • Myndigheten begär komplettering av ärendet
  • Ärendet har behandlats

Slutlig status för behandlingen av ärendet visas inte i aviseringen (t.ex. huruvida tillstånd har beviljats). Det måste kunden kontrollera i tjänsten.

 

 

Tillbaka ›