Hoppa till innehåll

Kunduppgifter


Illustration

Fokus för tjänsten Tillstånd och tillsyn är kunduppgifter och användningen av dem i myndigheternas tillstånds- och tillsynsverksamhet. I regel samlas uppgifterna in från kunden en gång till tjänsten, varifrån de vidarebefordras till myndigheterna. När strukturen för gemensamma uppgifter har definierats för tjänsten och vilka ärenden som anknyter till dem kan de uppgifter som lämnats in en gång användas i alla tjänster som är förenliga med definitionen.

Uppgifter som samlas in om kunden

Tjänsten samlar in uppgifter om kunden när ärenden sköts. Tjänsternas informationsinnehåll kan variera avsevärt beroende på bland annat mängden detaljerad information som behövs och vilken myndighet som använder tjänsten. Ofta samlar myndighetstjänster inom parallella områden (t.ex. kommunala tjänster) in all eller en betydande mängd av den information som behövs för att behandla ett ärende. Däremot ska kunden i ärenden för vilka myndigheten behöver en hel del substansinformation för behandling komplettera sitt ärende direkt i myndighetens tjänst.

I alla ärenden som kräver komplettering av information sköter kunden ärendet först i tjänsten Tillstånd och tillsyn, varifrån kunden sedan omdirigeras till myndighetens tjänst.

Informationsförmedling

Uppgifterna om ärendet vidarebefordras till myndigheterna när kunden inlett ett ärende (t.ex. tillståndsansökan) vid en myndighet. Då har ärendet blivit anhängigt. Myndigheten kan se detaljerna i ärendet före det, om kunden har gett sitt samtycke till detta i tjänsten. Då är informationen endast synlig i tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Hur anslutningssättet påverkar informationsförmedlingen

Förmedlingen av uppgifterna om ett ärende beror på anslutningssättet genom vilket myndigheten har anslutit ärenden till sina tjänster. Informationen om myndighetsärenden som anslutits till det elektroniska informationsförmedlingsgränssnittet vidarebefordras elektroniskt till den myndighetstjänst som tilldelats den (bilden till höger). I förenklade tjänster hämtar myndigheten själv informationen via tjänstens tjänstemannagränssnitt (till vänster på bilden).

Bild av anslutningssättets inverkan på informationsförmedlingen
Bild: Anslutningssättets inverkan på informationsförmedlingen

 

Tillbaka ›