Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande


Detta tillgänglighetsutlåtande gäller supportwebbplatsen https://luvatjavalvonta.fi (denna webbplats) och har upprättats/uppdaterats 14.09.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken offentliga webbplatser ska vara tillgängliga. Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

  • Videorna om tjänsten på sidan Om tjänsten är inte textade.
  • Textinnehållets begriplighet
  • Språket på webbplatsen är delvis komplicerat, och terminologin är inte etablerad i alla avseenden. Webbplatsen riktar sig till myndigheter, och största delen av innehållet är endast tillgängligt för inloggade användare. Vi samlar in respons på webbplatsens begriplighet och utvecklar innehåll baserat på den.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Uppmärksamma oss så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda bristerna. Du kan anmäla brister på denna blankett.

Valvontaviranomainen

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, ber vi dig först kontakta oss, dvs. webbplatsadministratören. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur du kan göra anmälan och hur ärendet behandlas.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Vi arbetar hela tiden för att förbättra tillgängligheten!

Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu

15.9.2022