Hoppa till innehåll

Kunden


Kunden är en central aktör i tjänsten Tillstånd och tillsyn, vars process kan delas in i fyra stadier där kunden:

  • bedömer behovet av tillstånd för sin verksamhet och inleder ansökningsprocessen vid behov
  • utreder behovet av tillstånd i tjänsten och väljer de tjänster som behövs
  • registrerar de uppgifter som efterfrågas och skickar slutligen ansökningarna till myndigheterna
  • får information om tillstånd som myndigheten beviljar eller en begäran om komplettering av uppgifterna i ansökan

Information om beviljade tillstånd och begäran om komplettering av ansökan beskrivs i anslutning till myndighetsprocessen

Bilden visar serviceprocessen för kunden
Bild: en kund sköter ärenden i tjänsten Tillstånd och tillsyn (förstora bilden genom att klicka på den)

Utredningen av tillståndsbehov beskrivs i avsnittet om tjänstens egenskaper.