Hoppa till innehåll

Bilaga: Samarbete och ansvar


1 SYFTE MED DOKUMENTET

Denna bilaga beskriver ansvaret för samarbetet mellan de parter som verkar i tjänsten Tillstånd och tillsyn enligt uppgift.

2 SAMARBETE OCH ANSVARSFÖRDELNING I TJÄNSTEN TILLSTÅND OCH TILLSYN

Parterna i tjänsten är kunden, den anslutna myndigheten, tjänstens ägare och serviceproducenten

Definition av förkortningarna för ansvarsrelationerna:

  • R = Responsible (ansvarig aktör): Parten ansvarar för slutförandet av den tilldelade uppgiften
  • A = Accountable (ansvarig): Byrån övervakar att uppdraget slutförs (kvalitet & kvantitet) enligt avtalade specifikationer
  • C = Consulted (rådgivare): Denna part kan tillfrågas om instruktioner och råd
  • I = Informed (informerad): Denna part informeras om slutförandet av uppdraget

2.1 Anslutning till tjänsten

Ansvarsärende

Ägare

Ansluten
myndighet

Kund

Service-
producent

Förhandlingar om anslutning till tjänsten Tillstånd och tillsyn

C

R, A

 

 

Myndighetens beslut att ansluta sig till tjänsten Tillstånd och tillsyn

I

R, A

 

 

Förberedelser, planering och genomförande av nya rutiner relaterade till tjänsten Tillstånd och tillsyn

C

R, A

 

 

Avtal om samutveckling

A, R

R, A

 

I

Utnyttjande av modellen för kundorienterad utveckling

C

R, A

 

 

Myndighetssamarbete, kommunikation och transparens vid ändring av rutiner

I

R, A

 

 

Förberedelser för nya myndighetsrutiner och införande: analys av behovet av förändrade rutiner (workshoppar), Nya operativa processer och instruktioner för myndigheten, kommunikation (+ plan), utbildningar (+ plan)

C

R, A

 

 

Samordning av myndighetens arkitektur, informationsinnehåll och vokabulär med tjänsten Tillstånd och tillsyn

C

R, A

 

I

Val av anslutningssätt till tjänsten Tillstånd och tillsyn (integration/förenklad tjänst)

C

R, A

 

C

Planering och genomförande av den systemintegration som krävs för anslutning

I

R, A

 

C, I

Möjliggörande av myndighetsverksamhet i tjänsten Tillstånd och tillsyn (myndigheter som identifierar sig i tjänsten Tillstånd och tillsyn via tjänsten Suomi.fi): Ansökan om Suomi.fi-fullmakt från tjänsten för befullmäktigande av tjänstemän samt fördelning och hantering av fullmakter i myndighetsorganisationen 

C

R, A

 

C, I

Möjliggör myndighetsverksamhet i tjänsten Tillstånd och tillsyn: identifiering i tjänsten och inhämtade av identifieringsinstrument, instrument som fastställs i Suomi.fi-identifieringstjänsten, certifikatkort för Virtu-identifiering

 

R, A

 

 

Testning av myndighetsärenden i tjänsten (integration/test- och produktionsmiljö)

C

R, A

 

C, I

Testning av myndighetsärenden i tjänsten (förenklad tjänst/produktionsmiljö)

 

R, A

 

C

Pilotprojekt för myndighetsärenden

C, R

R, A

I

I

Uppdatering av servicevillkor

A, R

I

 

I

Uppdatering av användarvillkor

A, R

 

I

I

Godkännande av servicevillkor

I

R, A

 

 

Godkännande av användarvillkor

I

 

R, A

 

 

2.2 Tjänsten

Ansvarsärende

Ägare

Ansluten
myndighet

Kunden

Service-
producent

Servicerapportering

A

 

 

R

Anmälan om störningar i tjänsten Tillstånd och tillsyn till servicekanalen

 

R

R

I

Kvittering av mottagande av störningsanmälan eller servicebegäran

 

I

I

A, R

Klassificering av störningsanmälan eller servicebegäran

 

C

C

A, R

Behandling av störningsanmälan eller servicebegäran:

  • Undersökning och diagnostik
  • Lösning och åtgärdande
  • Stängning

 

I

I

A, R

Anmälan/meddelande om störningar i tjänsten Tillstånd och tillsyn

I

I (anmäls i tjänsten)

I (anmäls i tjänsten)

A, R

Information från myndigheten som ansluter sig om förändringar som påverkar ärenden (t.ex. lagstiftning, organisation, system)

I

A, R

 

C

Information från tjänsten Tillstånd och tillsyn om förändringar som påverkar ärenden (t.ex. lagstiftning, organisation, system)

A, R

C

 

C