Hoppa till innehåll

Ekosystem


Ekosystemet tillstånd och tillsyn möjliggör ett centraliserat myndighetsutbud av kundens tillståndsbehov över myndighets- och sektorsgränserna. Den service som kunden får produceras tillsammans som ett samarbete mellan olika myndigheters tillståndstjänster och tjänsten Tillstånd och tillsyn. Vid tjänsteproduktionen utnyttjas dessutom andra gemensamma tjänster och offentliga register. Ekosystemet möjliggör en mer kundorienterad service för kunden än enskilda aktörers tjänster och å andra sidan en flexiblare och kostnadseffektivare servicestruktur för myndigheterna. Ekosystemet tillstånd och tillsyn består av följande element:

  • myndigheternas tjänster för tillståndsärenden
  • tjänsten Tillstånd och tillsyn, som samlar myndigheternas tillståndstjänster till kundorienterade helheter och erbjuder gemensamma funktioner för alla tillståndsmyndigheter
  • övriga gemensamma stödtjänster och register som möjliggör och gör helhetstjänsten smidigare
Bild av Ekosystemet tillstånd och tillsyn för kundens projekt som kräver flera tillstånd av olika myndigheter
Bild: Ekosystemet tillstånd och tillsyn för kundens projekt som kräver flera tillstånd av olika myndigheter

Förutsättningar

För att vara en del av ekosystemet och kunna tillhandahålla sina tjänster med hjälp av tjänsten Tillstånd och tillsyn ska myndigheten ansluta sina tillståndstjänster som används i ekosystemet till tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Här hittar du mer information om de gemensamma servicevillkoren för tjänsten Tillstånd och tillsyn och om införandet av tjänsten.

Kundhandledning

Ekosystemets centrala nytta kommer fram i kundernas projekt där det krävs tillstånd av flera olika myndigheter. I fråga om dessa projekt hänvisas kunden till tjänsten Tillstånd och tillsyn för att utreda behovet av tillstånd. Kundhandledningen sker på myndighetens webbplats och via nättjänsten Suomi.fi. I klara enskilda tillståndsbehov hos kunden, där kunden till exempel endast behöver bygglov och där en enskild myndighets ärendehanteringstjänst således avgör kundens hela tillståndsbehov, kan styrningen ske direkt till myndighetens ärendehanteringstjänst.

Kundhandledningen ska planeras och genomföras omsorgsfullt med beaktande av olika användningsfall för kunderna.

Tjänsten Tillstånd och tillsyn

Tjänsten Tillstånd och tillsyn samlar olika myndigheters tjänster till helheter som stöder kundens tillståndsbehov vid ett enda elektroniskt serviceställe där myndigheternas tillståndstjänster tillhandahålls allt mer kundvänligt och smidigt.

Utredningen av behovet av tillstånd som överskrider myndighets- och sektorsgränserna, minskar avsevärt behovet av rådgivning för kunderna och styr kunderna till att ansöka om behövliga tillstånd. De gemensamma uppgifterna om tillstånden samlas in centraliserat av kunden i tjänsten Tillstånd och tillsyn för användning i myndigheternas tillståndstjänster. Ansökningarna och de insamlade uppgifterna finns i en gemensam vy för alla de myndigheterna som behandlar tillstånden för kundensprojekt.

Myndighetstjänster

Kundens egentliga tillståndsärenden sköts i olika myndigheters tillståndsärendehanteringstjänster. När kunden i tjänsten Tillstånd och tillsyn har lämnat de gemensamma uppgifter om sitt projekt som olika myndigheter behöver, förmedlas dessa uppgifter till de myndigheter som deltar i projektet. Därefter hänvisas kunden till den ansvariga myndighetens tjänst för tillståndsärenden.

Uppgifterna förmedlas elektroniskt till myndighetens tjänst för tillståndsärenden. Detta förutsätter dock att myndigheten har en elektronisk ärendehanteringstjänst och att den har anslutits till det elektroniska informationsförmedlingsgränssnittet i tjänsten Tillstånd och tillsyn i Suomi.fi-informationsleden. Mer information hittar du på sidan anslutningssätt i tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Om myndigheten tillhandahåller sina tjänster endast via de traditionella servicekanalerna (myndighetens kundservice, e-post, pdf/webb/pappersblanketter), behövs det en elektronisk kanal för förmedling av uppgifterna vid sidan av den nuvarande e-tjänsten. Alternativen är eventuella kommersiella lösningar och förenklad e-tjänst i tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Om myndigheten väljer tjänsten Tillstånd och tillsyns förenklad e-tjänst som ärendehanteringslösning, fyller kunderna i uppgifterna i tjänsten Tillstånd och tillsyn och myndigheterna hanterat ärendet i tjänsten manuellt. Kunden fyller i sin tillståndsansökan i tjänsten Tillstånd och tillsyn  och skickar den till myndigheten via tjänsten Tillstånd och tillsyn. Myndigheterna mottar e-mail, i vilken det finns en länk till kundens ansökan i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Du hittar mer information om bedömningen av de olika alternativen för anslutning och egenskapen för den förenklade e-tjänsten på sidan anslutningssätt och förenklad e-tjänst.

Övriga tjänster

I serviceprocessen utnyttjas offentliga register och gemensamma stödtjänster. Mer information om dessa finns på vår sida” anslutna tjänster”.