Hoppa till innehåll

Information om tjänsten


På supportwebbplatsen finns heltäckande information om tjänsten Tillstånd och tillsyn och den gemensamma servicemiljön – ett ekosystem för myndigheters behov när det gäller att använda och införa tjänsten. På webbplatsen finns dessutom en del om utvecklingen av de gemensamma tjänsternas egenskaper.

Supportwebbplatsens struktur – så hittar du enkelt den information du behöver

På supportwebbplatsen för tjänsten hittar du användbar information om den gemensamma tjänsten Tillstånd och tillsyn och dess egenskaper – för beslutsfattare inom myndighetsorganisationer, verksamhetsutvecklare och användare av tjänsten. Informationen är indelad i tre områden:

Videorna nedan ger snabbt en tydlig bild av samarbetet mellan tjänsten Tillstånd och tillsyn och myndighetstjänsterna i ekosystemet: vad det innebär för kunden och myndigheten.

Video: Tjänsten ur kunders perspektiv
Video: Tjänsten ur myndigheters perspektiv

Information om tjänsten

I det här avsnittet har vi samlat information om

  • serviceproduktionens struktur i ekosystemet
  • vilket serviceutbud som tillhandahålls kunden och de gemensamma funktioner i tjänsten som myndigheterna kan använda gemensamt
  • Fördelarna med och förutsättningarna för tjänsten Tillstånd och tillsyn
  • om gemensamma serviceprocesser för myndigheten och tjänsten Tillstånd och tillsyn
  • olika sätt att ansluta tjänsterna med anvisningar
  • servicehanteringsmodell: gemensamma spelregler för hur tjänsten styrs och utvecklas tillsammans.

Bekanta dig med tjänsten och dra nytta av den

Du hittar information om tjänsten och dess funktioner via länkarna nedan. Med hjälp av den informationen kan du planera hur din organisation kan utnyttja de möjligheter som tjänsten erbjuder.

LinkkikuvakeTillstånds- och tillsyns-
tjänsten ›

Allmän presentation av tjänsten …

Ekosystem ›

Information om ekosystemet – så här betjänar vi kunden tillsammans …

Fördelar

Information om fördelarna för myndigheter och kunder …

Serviceprocess

Information om tjänstens myndighets- och kundprocesser …

Egenskaper ›  

Information om tjänstens egenskaper som myndigheter kan använda …

Anslutningssätt ›

Information om anslutningsalternativen och tekniska egenskaper …

Utbudet för kunder ›

Information om ärendehantering som tillhandhålls och införs …

Myndigheterna som
en del av tjänsten
som helhet ›

Information om myndighetsärenden inom
tjänster …

Service-
hanteringsmodell

Information om servicehanteringsmodellen och gemensamma spelregler …