Hoppa till innehåll

Webbinarier om direktivet om förnybar energi (RED II)

Syftet är att öka produktionen av förnybar energi genom att effektivisera och påskynda tillståndsförfarandena för produktionsanläggningar för förnybar energi. Direktivet förutsätter inrättande av en kontaktpunkt, fastställande av tidsfrister för anläggningar som producerar förnybar el och publicering av en förfarandehandbok. Lagstiftningen trädde i kraft 30.6.2021.

E-tjänster spelar en viktig roll i det nationella genomförandet. Enligt den nationella lagstiftningen kommer utöver den nationella kontaktpunkten även en elektronisk kontaktpunkt att införas i Finland, där det digitala serviceskiktet som genomförs i Tillstånds och tillsynsprojektet kommer att fungera.

 

Webbinarier som ordnas av Tillstånds- och tillsynsprojektet

25.1.2022 kl. 9.00–11.00
Ytterligare information om webbinariet

1.9.2021 klo 13.00–15.00
Presentationer och inspelning

14.6.2021 kl. 13.00–15.00
Presentationer och inspelning

7.5.2021 klo 13.00–15.00
Slutrapport om RED II-servicedesign

Eventuella frågor om webbinarierna luvatjavalvonta.tem(at)gov.fi.

Informationsinslag av kontaktpunktsmyndigheten för förnybar energi vecka 6 och 7

Ytterligare information om informationsinslagen