Hoppa till innehåll

Kommuner


Kommunens ansluter ärenden till  tjänsten Tillstånd och tillsyn steg för steg enligt bilden nedan. 

Bild av faser i anslutningen till kommunernas tjänst Tillstånd och tillsyn och anslutningstid
Bild: Faser i anslutningen till kommunernas tjänst Tillstånd och tillsyn och anslutningstid

Tid som bör reserveras för uppgifterna

Det är bra att reservera tillräckligt med tid för att skaffa nödvändig kompetens för att använda och ansluta sig till tjänsten Tillstånd och tillsyn. Uppgifterna involverar ofta väntetid, till exempel på grund av handläggningsköerna för nödvändiga ansökningar och anmälningar. I allmänhet tar anslutningen 8–10 veckor, där en betydande del av tiden går åt till verksamhet utanför kommunens normala verksamhet. Det är värt att använda denna tid för andra förberedelser och uppgifter för införandet av tjänsten, så att de anslutna tjänsterna kan tas i bruk smidigt.

Uppgifter

Uppgifterna har indelats i tre avsnitt enligt följande:

  • Uppgift 1–3 möjliggör användning av tjänsten Tillstånd och tillsyn. Utan de funktioner som införs i dessa steg kan myndigheten inte använda tjänsten Tillstånd och tillsyn.
  • Uppgift 4–5 samlar de tjänster som kommunen tillhandahåller för kunder via tjänsten Tillstånd och tillsyn och deras användningsparametrar, och tjänsten bekräftar idrifttagningsberedskapen
  • Uppgift 6 går ut på att kommunen länkar tjänsten Tillstånd och tillsyn till sina servicekanaler och hänvisar kunderna till tjänsten Tillstånd och tillsyn

Uppgiftsspecifika instruktioner

Uppgiftsspecifika instruktioner finns bakom länkarna nedan. Det är viktigt att uppgifterna utförs enligt instruktionerna för att säkerställa ett användbart slutresultat.