Hoppa till innehåll

Uppgift 1: Identifiering


Användningen av tjänsten Tillstånd och tillsyn kräver alltid att personen identifierar sig i tjänsten. Detta gäller även tjänstemän som handlägger ansökningar av kunder. Som gemensam identifieringstjänst används Suomi.fi. För att logga in i tjänsten ska en person ha en av följande instrument som stöds av Suomi.fi-identifikation:

  • Certifikatkort beviljat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (inhämtat av organisationen)
  • bankkoder (personliga)
  • mobilcertifikat (personligt)
  • identitetskort beviljat av polisen (personligt)

En myndighet som ansluter sig ska säkerställa att personer som använder tjänsten Tillstånd och tillsyn har något av de ovan nämnda identifieringsinstrumenten innan tjänsten införs.

Ytterligare information om identifieringstjänsten och dess krav finns på Suomi.fi.

Gå till uppgift 2: Fullmakter som behövs och ansökan om dem (Suomi.fi-fullmakter)