Hoppa till innehåll

Statens ämbetsverk och inrättningar


Anslutning i samband med definitionerna

När det gäller statens ämbetsverk och inrättningar avtalar man om anslutning till tjänsten Tillstånd och tillsyn med myndigheten i samband med definitionen av de tjänster som ansluts. Vid definitionen väljs ett lämpligt anslutningssätt för varje tjänst och ett tidsschema upprättas för förberedelserna och själva införandet.

Användning av tjänsten

Alla myndigheter som handlägger tillstånds- och tillsynsärenden kan använda tjänsten. När det gäller statens ämbetsverk och inrättningar finns det inga färdiga myndighetsspecifika tjänster utan de ska definieras och utvecklas för tjänsten. När myndigheten har fattat beslut om att införa tjänsten bildas ett projekt för att införa myndighetens ärenden i tjänsten. I detta arbete deltar förutom sakkunniga från myndigheterna även tjänstens ägare och utvecklingsteamet som utifrån specifikationerna sköter genomförandet.  Under projektet leds utvecklingen av tjänsten av projektets styrgrupp.

Förfrågningar och frågor relaterade till införande och användning av tjänsten – kontakta tjänsten Tillstånd och tillsyn