Hoppa till innehåll

Uppgift 2: Bekräftelse


Mottagning av anslutnings-blanketter

Efter att anslutningsblanketten fyllts i korrekt och skickats till tjänstens e-postadress (tuki.lv(at)ely-keskus.fi) anses tjänsten Tillstånd och tillsyn ha mottagit anslutningsanmälan. Serviceansvarig kontrollerar anslutningsuppgifterna. Vid kontrollen upptäcks i allmänhet uppenbara motstridigheter i uppgifterna, medan små detaljfel kan gå obemärkta förbi i detta skede. Därför är det mycket viktigt att anslutningsblanketten fylls i noggrant.

Bild av uppgifterna

Tjänstens serviceansvarig informerar den kontaktperson som angetts på anslutningsblanketten om eventuella uppgifter som saknas eller fel så att dessa kan korrigeras innan de förs in i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Det gäller att notera att serviceansvarig sköter ärendet med den kontaktperson som anges på anslutningsblanketten – till exempel avsändaren av anmälningsblanketten meddelas inte om det är två olika personer med olika e-postadresser.

Bekräftelse av anslutning av tjänster

Efter att de tjänster som myndigheten anmält har anslutits till tjänsten bekräftar serviceansvarig för tjänsten Tillstånd och tillsyn anslutningen per e-post till den kontaktperson som angetts på anslutningsblanketten.

Efter bekräftelsen ska myndigheten testa tjänsterna har rätt innehåll och fungerar – att aviseringarna skickas till rätt parter och att tjänsternas innehåll är i sin ordning. Fel och brister ska anmälas omedelbart till serviceansvarig så att de kan åtgärdas så snart som möjligt.

Illustration bild

Gå till stadie 3: Servicebeskrivningar och anslutningar ›